INTERFERIE S.A. ogłasza nieograniczony przetarg pisemny ofertowy na „Rewitalizację recepcji, patio z kręgielnią, klubu muzycznego, restauracji i SPA w INTERFERIE w Szklarskiej Porębie Hotel Bornit ul. Mickiewicza 21, 58-580 Szklarska Poręba”.

 

INTERFERIE S. A.
ul. M. Skłodowskiej – Curie 176
59-301 Lubin


ogłasza
nieograniczony przetarg pisemny ofertowy na


„Rewitalizację recepcji, patio z kręgielnią, klubu muzycznego, restauracji i SPA w INTERFERIE w Szklarskiej Porębie Hotel Bornit ul. Mickiewicza 21, 58-580 Szklarska Poręba”.

 

Oferty należy składać do dnia 27.08.2013 r. do godz. 12:00 w Biurze Zarządu INTERFERIE S.A., ul. Rycerska 24, 59-220 Legnica.


Odczytanie złożonych ofert nastąpi w dniu 27.08.2013 r. o godz. 12³º bez udziału oferentów.

 

Osobami upoważnionymi ze strony Zamawiającego do kontaktowania się z Oferentami w sprawach warunków składania ofert są:


• Pani Janina Kuch
adres e-mail: janina.kuch@interferie.pl,
lub tel. 76 749 54 55.

• Pan Andrzej Andrzejewski
adres e-mail: andrzej.andrzejewski@interferie.pl
lub tel. 76 749 54 54.
 

 

Specyfikacja Przetargowa

Archiwum

Notowania

2015-01-28
KGHM103,05 PLN
WIG202319,18
Ag1597,00 USc/troz
2015-01-28
Cu5485,50 USD/t
Cu 3M5455,50 USD/t