INTERFERIE Spółka Akcyjna ogłasza przetarg na: „Wykonanie i dostawę bielizny hotelowej i gastronomicznej dla jednostek eksploatacyjnych INTERFERIE S.A. oraz Interferie Medical SPA Sp. z o.o. – Hotel w Świnoujściu”.

interferie.gif

INTERFERIE Spółka Akcyjna
ul. M. Skłodowskiej – Curie 176
59-301 Lubin

Ogłasza przetarg na:

„Wykonanie i dostawę bielizny hotelowej i gastronomicznej dla jednostek eksploatacyjnych INTERFERIE S.A. oraz Interferie Medical SPA Sp. z o.o. – Hotel w Świnoujściu”.


Oferty należy składać do dnia 20 maja 2013 r. do godz. 1200
Ofertę należy przesłać na adres:


INTERFERIE Spółka Akcyjna ul. Rycerska 24, 59-220 Legnica.

Odczytanie złożonych ofert nastąpi w dniu 20 maja 2013 r. o godz. 1330.
w INTERFERIE Spółka Akcyjna ul. Rycerska 24, 59-220 Legnica

Otwarcia ofert dokona Komisja bez udziału Oferentów powołana przez Zamawiającego.

Osobą upoważnioną ze strony Zamawiającego do kontaktowania się z Oferentami w sprawach warunków składania ofert jest:
• Pani Janina Kuch – Starszy Specjalista ds. Zakupów, adres e - mail.: janina.kuch@interferie.pl, tel. kontaktowy 76 74 95 455.

 

Specyfikacja Przetargowa pdf.gif

Archiwum

Notowania

2014-11-25
KGHM126,70 PLN
WIG202410,27
Ag1666,00 USc/troz
2014-11-25
Cu6696,00 USD/t
Cu 3M6654,00 USD/t