Sztygar zmianowy, operator wiertnic, pomocnik wiertacza - ZG "Polkowice-Sieroszowice"

KGHM Polska Miedź S.A.
Oddział Zakłady Górnicze „Polkowice-Sieroszowice”

Poszukuje pracowników na stanowiska:
Sztygar zmianowy oddziału wiertniczego pod ziemią,
Operator wiertnic stacjonarnych pod ziemią (wiertacz),
Pomocnik wiertacza pod ziemią


Wymagania:
Sztygar zmianowy:
• średnie zawodowe, średnie techniczne lub wyższe o profilu wiertniczym lub górniczym
• świadectwo stwierdzenia kwalifikacji wymaganych od osób dozoru ruchu w podziemnych zakładach górniczych wydobywających kopaliny inne niż węgiel kamienny specjalności wiertniczej
• Doświadczenie zawodowe w pracy na ww. stanowiskach.

Wiertacz:
• wykształcenie zawodowe, średnie zawodowe lub średnie techniczne o profilu wiertniczym, górniczym lub mechanicznym.
• Ukończone kursy specjalistyczne (potwierdzone świadectwem ukończenia szkolenia) w zakresie kurs wiertacza (wiertacza otworów geologicznych, górnika wiertacza, górnika wiertacza wierceń dołowych itp.)
• Doświadczenie zawodowe w pracy na ww. stanowiskach.

Oferta powinna zawierać:
• Podanie o pracę.
• Życiorys (CV).
• Kserokopie dokumentów stwierdzających kwalifikacje zawodowe.

Oferty należy składać na adres:
KGHM Polska Miedź S.A.
Oddział Zakłady Górnicze „Polkowice-Sieroszowice”
Kaźmierzów
59-101 Polkowice

Z dopiskiem: oferta pracy - dział GH


Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: (076)7484170, (076)7484172, (076)7484173, w godzinach 6:00-14:00.

Nadesłanych ofert nie zwracamy. Zastrzegamy sobie prawo do odpowiedzi tylko na wybrane oferty. Na ofercie prosimy o dopisanie klauzuli:

"Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacyjnego (zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych, Dz.U. 1997 nr 133 poz. 883 z późn. zm." Nr rej. 656/2

Archiwum