KGHM (GK) najbardziej efektywną firmą roku oraz największym eksporterem – rankingi dziennika „Rzeczpospolita” i tygodnika „Polityka”

2007-04-26

KGHM Polska Miedź S.A. (Grupa Kapitałowa) zajęła pierwsze miejsce w zestawieniu firm o największej ekonomicznej wartości dodanej (EVA) – ułożonym przez dziennik „Rzeczpospolita”.
Ekonomiczną wartość dodaną można definiować jako różnicę pomiędzy osiągniętym zyskiem a koszem kapitału, którego zaangażowanie było niezbędne, aby uzyskać wypracowany zysk. EVA pozwala również monitorować i oceniać efektywność pracy zarządu spółki przez pryzmat interesów akcjonariuszy inwestorów.

W rankingu „Najwięksi eksporterzy” KGHM Polska Miedź S.A. (Grupa Kapitałowa) zajęła również pierwsze miejsce. Przy łącznych przychodach ze sprzedaży 12 862,9 mln zł, wartość eksportu wyniosła 8 274,7 mln zł.

Grupa Kapitałowa KGHM Polska Miedź S.A. systematycznie zajmuje czołowe miejsca w prestiżowym rankingu największych firm, przygotowanym przez „Rzeczpospolitą”. W dziewiątej edycji Listy 500 Grupa Kapitałowa KGHM Polska Miedź S.A. uplasowała się na siódmej pozycji.

KGHM Polska Miedź S.A. (Grupa Kapitałowa) generuje ogromne zyski – jest organizacją o znaczeniu strategicznym dla gospodarki państwa. Pod względem wzrostu zysku netto firma uplasowała się na drugim miejscu rankingowym, wśród przedsiębiorstw ujętych na Liście 500.
Wypracowany w roku ubiegłym zysk netto (KGHM GK) 3 501,1 mln zł, był wyższy o 1 397,1 mln zł w porównaniu z rokiem 2005.

Dodatkowo KGHM został nominowany do Orłów „Rzeczypospolitej”, w kategorii firma produkcyjna.

Lista 500 (Edycja 9) została opublikowana 25 kwietnia 2007 r.


Ranking wg tygodnika „Polityka”

KGHM Polska Miedź S.A. została uznana za najbardziej zyskowne przedsiębiorstwo w Polsce oraz za lidera eksportu (drugie miejsce w zestawieniu eksporterów).

W prestiżowym rankingu „Pięćsetka Polityki 2006” Spółka po raz kolejny zajęła czołowe miejsce, awansując o 4 miejsca w porównaniu z poprzednim rankingiem.

Doroczny ranking krajowych przedsiębiorstw „Pięćsetka Polityki” został opublikowany w dodatku do Tygodnika „Polityka” nr 17/18 (28 kwietnia – 5 maja 2007 r.).KGHM Polska Miedź S.A. jest szóstym producentem miedzi i trzecim srebra na świecie. W roku 2006 spółka wypracowała rekordowy zysk netto w wysokości niemal 3,4 mld zł, przy przychodach 11,7 mld zł. W bieżącym roku mija 50. rocznica odkrycia złoża rudy miedzi - eksploatowanego przez firmę oraz 10 lat od debiutu giełdowego spółki na giełdach w Warszawie i Londynie.

 

 

 

Departament Promocji i Public Relations

  na górę

Notowania

2015-01-30
KGHM105,35 PLN
WIG202341,00
Ag1597,00 USc/troz
2015-01-29
Cu5390,50 USD/t
Cu 3M5369,00 USD/t