Wykaz darowizn - 2009 r.

Zestawienie darowizn przyznanych przez Fundację Polska Miedź w 2009 roku

Lp. Nazwa instytucji Nazwa projektu Kwota
przyznana
brutto PLN
1. Polski Czerwony Krzyż Oddział w Lubinie Wsparcie działalności w 2009 r. w zakresie propagowania i prowadzenia akcji honorowego krwiodawstwa 8.000,00
2. Miejski Klub Bokserski „Górnik” w Lubinie Program edukacyjno- szkoleniowy „Polska Szkoła Boksu” dla młodzieży 20.000,00
3. Dom Samotnych Matek z Dziećmi w Głogowie Zakup i wymiana 30 drzwi do Domu Samotnych Matek z Dziećmi w Głogowie 3.700,00
4. Dom Seniora Promyk w Jemielnie
Doposażenie Domu Seniora Promyk w sprzęt rehabilitacyjny i urządzenia dla niepełnosprawnych 15.000,00
5. Dom Pomocy Społecznej
w Legnickim Polu
Nasz Dom-Zdrowy Dom. Projekt promujący zdrowy styl życia mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w 2009 r. Wyjazdy w góry, rajdy piesze i rowerowe, turnusy rehabilitacyjne, Olimpiady Specjalne- lekkoatletyka, regaty kajakowe 20.000,00
6. Dom Dziecka w Legnicy Wyrównywanie szans społecznych wychowanków Domu Dziecka poprzez udział w wyjazdach turystycznych oraz w wyjazdach wakacyjnych. Wyposażenie dzieci w odpowiednią odzież i obuwie na wyjazdy 10.000,00
7. Polkowickie Centrum Animacji XI Polkowickie Dni Teatru 2009 50.000,00
8. Salezjańskie Liceum Ogólnokształcące
w Lubinie
Organizacja XI Dni Brytyjskich. Propagowanie nauki języka angielskiego poprzez konkursy: recytatorski, piosenki, plastyczny, kulturoznawczy. Olimpiada językowa- IV 2009 10.000,00
9. Uczniowski Klub Sportowy Tukan
w Iwinach
Obóz sportowo- rekreacyjny dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjum Gminy Warta Bolesławiecka. V/2009 13.640,00
10. Komenda Hufca ZHP w Legnicy Wakacje na maksa- Harcerska Akcja Letnia 2009 15.000,00
11. Stowarzyszenie Piłki Ręcznej Chrobry
w Głogowie
Popularyzacja piłki ręcznej wśród społeczności głogowskiej- organizacja zawodów sportowych i obozów dla dzieci i młodzieży w 2009 r. 40.000,00
12. Zespół Szkół Integracyjnych im. Piastów Śląskich
w Legnicy
Udział Zespołu Tanecznego „Balbinki” w 36 Ogólnopolskim Harcerskim Festiwalu Kultury Młodzieży Szkolnej w Kielcach- Jodła 2009, (koszty transportu) 8.000,00
13. Międzyszkolny Klub Sportowy Piast Głogów Ogólnopolskie Zawody Pływackie z Okazji Dnia Hutnika- 9-10.05.2009 r.
Ogólnopolskie Zawody Pływackie z Okazji Dnia Górnika-12-13.12.2009 r.
15.000,00
14. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
w Lubinie
Żłobek Miejski nr 3
Doposażenie bawialni grupy I, II, III żłobkowej w mebelki edukacyjne 6.946,00
15. PTTK Oddział Zagłębie Miedziowe w Lubinie Rajd turystyczny KGHM Polska Miedź, 5-7 czerwca 2009 15.000,00
16. Dom Dziecka
w Ścinawie
Remont Domu Dziecka w Ścinawie oraz zakup nowych mebli 10.000,00
17. Międzyszkolny Klub Sportowy „Cuprum” Lubin – Piłka Siatkowa Organizacja ligi w piłce siatkowej dla zakładów pracy z regionu Zagłębia Miedziowego 20.000,00
18. Rodzinny Dom Dziecka w Przedmościu
k/ Glogowa
Naprawa dachu w Rodzinnym Domu Dziecka 8.000,00
19. Lubiński Klub Jeździecki Tarpan
w Krzeczynie Wielkim
Rehabilitacja dzieci metodą hipoterapii 7.000,00
20. ZHP Komenda Chorągwi Dolnośląskiej
Hufiec Złotoryja
Harcerska Akcja Letnia 2007: 1.Nieobozowa Akcja Letnia, 2.Obóz pod namiotami, 3. Kolonia zuchowo- harcerska.
(Wydatki na zakwaterowanie i wyżywienie)
10.000,00
21. Klub Karate Shotokan w Legnicy
Wyposażenie sal do korygowania wad postawy u dzieci i młodzieży oraz ćwiczeń ogólnorozwojowych i relaksujących 20.000,00
22. NOT Zagłębia Miedziowego w Legnicy XXXIII Dni Nauki i Techniki, V-VI/2009 20.000,00
23. Legnicki Klub Karate Kyokushin Organizacja masowych imprez sportowych i rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży 20.000,00
24. Komenda Hufca ZHP w Lubinie
Letni wypoczynek dzieci i młodzieży z terenu powiatu lubińskiego - VII/2009 15.000,00
25. Stowarzyszenie Piłki Ręcznej „Siódemka”
w Legnicy
Organizacja szkolenia i udział w zawodach oraz turniejach dzieci i młodzieży ze Stowarzyszenia Piłki Ręcznej „Siódemka” w Legnicy. Organizacja letniego obozu sportowego 40.000,00
26. Ośrodek Sportów Łuczniczych Dzieci
i Młodzieży Strzelec Legnicy
I Runda Pucharu Europy Juniorów w Łucznictwie, Legnica, 12-16.05.2009 15.000,00
27. Towarzystwo Miłośników Ziemi Lubińskiej Zakup i montaż sprzętu nagłaśniającego na potrzeby prezentacji multimedialnych oraz filmowych Muzeum Ziemi Lubińskiej 8.900,00
28. Towarzystwo Miłośników Ziemi Lubińskiej Przebudowa pomieszczenia Muzeum Ziemi Lubińskiej
w celu stworzenia szatni
10.000,00
29. Ośrodek Badawczo- Naukowo- Dydaktyczny Chorób Otępiennych Akademii Medycznej we Wrocławiu, SP ZOZ w Ścinawie Dofinansowanie zakupu komputerów oraz oprogramowania dla potrzeb Ośrodek Badawczo- Naukowo- Dydaktyczny Chorób Otępiennych Akademii Medycznej we Wrocławiu- SP ZOZ w Ścinawie 50.000,00
30. Stowarzyszenie Przyjaciół Zespołu Tanecznego Złote Dzieci w Legnicy Międzynarodowy Dziecięcy i Młodzieżowy Festiwal Sztuk Magia Italiana 15.000,00
31. Szkoła Podstawowa Integracyjna
w Jędrzychowie
Dofinansowanie organizacji Dnia Godności Osób Niepełnosprawnych, 22.05.2009 4.000,00
32. Muzeum Regionalne
w Chojnowie
Urządzenie lapidarium- zbiorów sztuki kamieniarskiej w Muzeum Regionalnym w Chojnowie
5.000,00
33. Galeria Sztuki w Legnicy Legnicki Festiwal Srebra- Srebro 2009, V/2009 30.000,00
34. Dolnośląski Oddział Towarzystwa Chirurgów Polskich we Wrocławiu  Międzynarodowe Sympozjum Naukowe z udziałem gości z Japonii i Korei Południowej na temat wczesnych metod wykrywania raka żołądka- 8.06.2009
10.000,00
35. Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci z Upośle-dzeniem Umysłowym i Ruchowym Persona w Legnicy
Impreza integracyjna dla dzieci -Wioska indiańska w Parku Miejskim w Legnicy- 16.05.2009
5.000,00
36. Zespół szkół Nr 1 w Lubinie Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego poprzez wykorzystanie innowacyjnych elementów komunikacji elektronicznej 35.380,00
37. Ludowy Klub Sportowy Arka Trzebnice Zakup sprzętu sportowego do treningów piłkarskich dla dzieci i młodzieży z LKS Arka Trzebnice 10.000,00
38.
Stowarzyszenie Dać Nadzieję w Lubinie Wyposażenie gabinetu w specjalistyczny sprzet do prowadzenia terapii metodą EEG w Ośrodku Opiekuńczo- Rehabilitacyjnym w Lubinie 12.000,00
39. Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna w Lubinie Zakup sprzętu komputerowego i prezentacyjnego na potrzeby edukacyjne Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Lubinie 5.000,00
40. Rzymsko- Katolicka Parafia p.w. Św. Jana Sarkandra w Lubinie Wypoczynek wakacyjny we Włoszech połączony z elementami edukacji historycznej dla młodzieży z rodzin ubogich- VI/2009 10.000,00
41. Rzymsko- Katolicka Parafia p.w. Św. Jakuba w Jakubowie Wymiana pokrycia dachowego w kościele Św. Jakuba w Jakubowie
80.000,00
42. Miejski Klub Sportowy „Zagłębie” w Lubinie Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w zakresie piłki ręcznej oraz promowanie działań wychowawczych i prewencyjnych na rzecz dzieci i młodzieży
Międzyzakładowego Klubu Sportowego „Zagłębie” Lubin.
40.000,00
43. Zespół Szkół im. Jana Wyżykowskiego w Głogowie
 
Organizacja zajęć pozalekcyjnych wspierających i rozszerzających uzdolnienia uczniów szkoły 10.000,00
44. Zespół Opieki Zdrowotnej w Bolesławcu
Dostawa wraz z montażem systemu sterylizacji niskotemperaturowej tlenkiem etylenu wyposażonego w utylizator, zakup utylizatora tlenku etylenu. 100.000,00
45. Miedziowe Centrum Zdrowia S.A. w Lubinie Zakup aparatu mammograficznego na potrzeby Zakładu Diagnostyki Obrazowej Szpitala MCZ w Lubinie. 400.000,00
46. Stowarzyszenie Kulturalne Krajobrazy
w Legnicy
XII Edycja Akcji „Dzieci Lwowskie Gośćmi Piastowskiej Ziemi Dolnośląskiej”. Wypoczynek wakacyjny dla dzieci z rodzin polskich zamieszkałych na Ukrainie 12.000,00
47. Stowarzyszenie Kulturalne Krajobrazy
w Legnicy
VIII Legnickie Dni Kultury Kresowej, 21-27.09.2009 11.000,00
48. Przedszkole Miejskie Nr 5 w Lubinie Doposażenie Przedszkola Miejskiego Nr 5 w Lubinie w sprzęt nagłaśniający, pianina cyfrowe, instrumenty muzyczne i akustyczne do realizacji zadań edukacji muzycznej 8.000,00
49. Dom Dziecka w Kaczorowie Urządzenie i prowadzenie gabinetu terapii w Domu Dziecka w Kaczorowie, w ramach realizacji programu Terapia dla Wszystkich. 20.000,00
50. Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy Dzieci Niewidomych im. M. Grzegorzewskiej we Wrocławiu Doposażenie Specjalnego Ośrodka Szkolno- Wychowawczego dzieci Niewidomych we Wrocławiu w sprzęt dydaktyczny- maszyny brajlowskie
13.000,00
51. Towarzystwo Przyjaciół im. J. Wyżykowskiego w Sieroszowicach „Tradycja zobowiązuje”. Organizacja obchodów 52 rocznicy odkrycia złóż rudy miedzi przez dra Jana Wyżykowskiego 6.000,00
52. Akademia Medyczna we Wrocławiu Diagnostyka elektrofizjologiczna u dzieci. Zakup specjalistycznej aparatury do badań elektrofizjologicznych 50.000,00
53. Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta- Koło Jeleniogórskie Remont dachu obiektu, naprawa elewacji, remont pomieszczeń kuchennych i sanitariatów 10.000,00
54. Zgromadzenie Sióstr Św. Elżbiety w Legnicy Modernizacja schodów i powierzchni przyległych do schodów w Domu Dziecka Zgromadzenia Sióstr Św. Elżbiety w Legnicy 5.000,00
55. Zgromadzenie Sióstr Św. Elżbiety w Krzeszowie Urządzenie i wyposażenie sali multimedialnej, zakup komputera i rzutnika 5.000,00
56. Klub Szachowy Junior w Lubinie Szkolenie dzieci i młodzieży w sekcji szachowej wraz z organizacja obozu szkoleniowo- sportowego oraz zakup materiałów szkoleniowych 12.000,00
57. Towarzystwo Pro Sinfonica w Legnicy Działalność koncertowa Legnickiej Orkiestry Symfonicznej. Koncerty i zakup instrumentów 20.000,00
58. Gmina Góra Budowa Skate Parku w Górze 20.000,00
59. Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci i Osób Niepełnosprawnych Niezapominajka w Bolkowie k/ Jeleniej Góry Rehabilitacja społeczna dzieci i młodzieży zamieszkałych w środowisku wiejskim i małych miejscowościach poprzez udział w 7 dniowych wyjazdach; zielone szkoły i obozy sportowe. V-VI.2009 12.000,00
60. Diecezja Legnicka Prace budowlano- konserwatorskie przy zabytkowej kaplicy Kalwarii Krzeszowskiej- Ratusz Piłata-Święte Schody 50.000,00
61. Parafia Rzymsko- Katolicka p.w. Imienia Najświętszej Marii Panny w Grudzy Remont zabytkowego kościoła gotyckiego z XV wieku w Proszowej 25.000,00
62. Ognisko Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej TKKF Asklepios przy Spółdzielni Mieszkanio-wej Agat w Złotoryi Dofinansowanie działalności szkoleniowej dzieci i młodzieży w Ju -Jitsu 3.250,00
63. Dom Samotnych Matek z Dziećmi w Zgorzelcu Dofinansowanie -zakupu oleju opałowego na potrzeby Domu Samotnych Matek z Dziećmi w Zgorzelcu 4.000,00
64. Szkoła Podstawowa Nr 12 w Lubinie Zielona szkoła w Jarosławcu -25.05-05.06.2009. Transport 7.000,00
65. Polski Związek Filatelistów Zarząd Okręgu we Wrocławiu, Koło w Głogowie Międzynarodowa Wystawa Filatelistyczna Głogów 2009. Koszty: druku katalogu, organizacji konkursu, wystawy, wykonania medali.11-14.XI.2009 4.000,00
66. Parafia Rzymsko- Katolicka p.w. Św. Jakuba w Prusicach Remont dachu kościoła p.w. Św. Jakuba w Prusicach 50.000,00
67. Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Diecezji Legnickiej Koło Parafialne przy Parafii św. Apostołów Piotra i Pawła w Chojnowie Wieloetapowe spotkania integracyjne dzieci z rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym, z grup terapeutycznych, dzieci niepełnosprawnych z terenu miasta Choinowa, dzieci z domów dziecka i rodzin zastępczych z terenu powiatu legnickiego oraz osób niepełnosprawnych (500 osób)- etap Wiosna- Lato 2009. Opłacenie kolonii w Świnoujściu dla 7 dzieci z Rodzinnego Domu Dziecka w Krzywej 5.250,00
68. Rzymsko- Kat. Parafia Św. Barbary w Lubinie Budowa pokrycia dachu kościoła Św. Barbary w Lubinie 80.000,00
69. Gmina Wiejska Kłodzko Na realizację pierwszego etapu projektu Europejskie Centrum Promocji Sztuki na Dolnym Śląsku, poprzez utworzenie galerii szkła artystycznego pn. Szklane Anioły wg proj. art. plast. Konrada Tomaszewskiego 40.000,00
70. Polski Związek Łowiecki Zarząd Okręgowy w Legnicy Nadodrzański Festyn Myśliwski- Majowe Koziołki 9.500,00
71. I Liceum Ogólnokształcące w Lubinie Spotkanie młodzieży I Liceum Ogólnokształcącego w Lubinie z młodzieżą Gimnazjum w Böblingen w Niemczech 4.000,00 
72. Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej Start w Polkowicach Sztafetowy Bieg Szlakiem Polskiej Miedzi. VI/2009 15.000,00
73. Katedra Mineralogii, Petrografii i Geochemii Akademia Górniczo- Hutnicza im. S. Staszica w Krakowie Dofinansowanie wydawnictwa Katedry Mineralogii, Petrografii i Geochemii Akademii Górniczo- Hutniczej im. S. Staszica w Krakowi 9.500,00
74. Wydział Górnictwa i Geoinżynierii Akademia Górniczo- Hutnicza im. S. Staszica w Krakowie
Dofinansowanie materiałów konferencyjnych na temat rozwoju górnictwa w Polsce, organizowanej przez Wydział Górnictwa i Geoinżynierii Akademii Górniczo- Hutniczej im. S. Staszica w Krakowie 30.000,00
75. Ośrodek Kultury i Sztuki we Wrocławiu Widowisko pn. „Nasze Obywatelskie”, z okazji 20 rocznicy powstania Komitetów Obywatelskich „Solidarność” na Dolnym Śląsku, w terminie: 8 czerwca 2009 r., godz. 19.00, Teatr Polski we Wrocławiu 70.000,00
76. Zespół Opieki Zdrowotnej w Głogowie Doposażenie w sprzęt medyczny Oddziału Pediatrycznego Szpitala Zespołu Opieki Zdrowotnej w Głogowie
100.000,00
77. Zespół Opieki Zdrowotnej w Lubinie  Modernizacja Pracowni Endoskopowej wraz z doposażeniem w specjalistyczny sprzęt medyczny w szpitalu im. Jana Jonstona w Lubinie 250.000,00
78. Samodzielny Publiczny ZOZ w Górze Zakup przyłóżkowego systemu nadzoru kardiologicznego z centrala nadzoru 50.000,00
79. Średzkie Centrum Medyczne w Środzie Śląskiej Doposażenie szpitala w Środzie Śląskiej: Średzkie Centrum Medyczne, w sprzęt medyczny 50.000,00
80. Stowarzyszenie Huta Pieniacka Wschowa Organizacja 65 rocznicy zagłady polskiej wsi Huta Pieniacka upamiętniającej ludobójstwo dokonane na ludności polskiej przez oddziały SS Galizien i OUN UPA oraz zagładę wsi w materialnym wymiarze, w dniach 30-31 maja 2009 we Wschowie, jako kontynuacja uroczystości organizowanych w lutym na Ukrainie 5.000,00
81. Polskie Towarzystwo Endokrynologiczne Dofinansowanie konferencji szkoleniowo- naukowej PTE.24-26.09.2009 25.000,00
82. Zakład Narodowy im. Ossolińskich we Wrocławiu Dofinansowanie publikacji „Dynastie Europy”, praca zbiorowa. Pokrycie kosztów druku 100.000,00
83. Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Lubinie
Kształcenie zawodowe po europejsku. Zakup nowoczesnych maszyn do obróbki mechanicznej 50.000,00
84. Zespół Szkół Integracyjnych w Lubinie V Międzynarodowy Konkurs Plastyczny na kartkę świąteczną „Gwiazdkowy Świat” 4.000,00
85. Europa Donna Polskie Forum Europejskiej Koalicji do Walki z Rakiem Piersi w Legnicy Organizacja Zjazdu Delegatów PFEKWRP Europa Donna i szkolenie w zakresie profilaktyki raka piersi. 22-24.05.2009 2.000,00
86. Szkoła Podstawowa w Porzeczu k/ Miedzianej Góry „Młodzi odkrywcy”- odkrywamy dziedzictwo górnictwa miedzi, srebra, złota, ołowiu w Polsce i Czechach. Koszty transportu,V/2009 5.000,00
87. Dolnośląska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Techniki w Polkowicach Ekspedycja Naukowo- Badawcza „Azja – Trzecie Tysiąclecie. Pokrycie kosztów transportu 5.000,00
88. Zespół Szkół Nr 2 w Lubinie Rozszerzenie obszaru działalności doradcy zawodowego w dobie nowych możliwości kształcenia zawodowego w odniesieniu do lokalnego rynku pracy. Zakup komputerów z oprogramowaniem, urządzeń wielofunkcyjnych i projektora multimedialnego 15.000,00
89. Szkoła Podstawowa Nr 12 w Lubinie  Zielona szkoła w Rewalu- III klasy Szkoły Podstawowej nr 12 w Lubinie 2.500,00
90. Dom Dziecka p.w. Matki Boskiej Częstochowskiej Zgromadzenia Sióstr Św. Elżbiety w Legnicy Dofinansowanie wypoczynku letniego dzieci i młodzieży i niepełnosprawnych z Domu Dziecka w Legnicy. VI-VIII/2009. 22.000,00
91. Międzyparafialna Stołówka Charytatywna im. Św. Jadwigi w Legnicy
„Zapewnienie posiłku osobom tego pozbawionym”- pomoc ludziom bezdomnym i ubogim w postaci wydawania gorących posiłków, odzieży i środków czystości 18.000,00
92. Miejski Ośrodek Kultury w Głogowie Obrona Głogowa 1109. Plenerowe widowisko historyczne 50.000,00
93. Agencja Fotograficzna Flesz Grzegorz Spała w Legnicy Dofinansowanie albumu fotograficzno- dokumentacyjnego „Made in Poland” Przemysła Wojcieszka 5.000,00
94. Dolnośląski Związek Strzelectwa Sportowego we Wrocławiu
Mistrzostwa Polski w Strzelaniach Kulowych i Pneumatycznych.11-14.VI.2009 3.000,00
95. Miejsko- Gminny Klub Sportowy ZAMET Przemków Sport twoją szansą na przyszłość”. Dofinansowanie działalności szkoleniowej dzieci i młodzieży w 2009 r. 6.000,00
96. Gminny Klub Sportowy Tomaszów Bolesławiecki Zakup sprzętu sportowego dla klubu- buty pilkarskie, stroje sportowe, sprzęt treningowy 6.000,00
97. MLKS Sokół w Lubinie Udział dzieci i młodzieży z Lubina w lekkoatletycznych zawodach mistrzowskich oraz w imprezach przygotowawczych 10.000,00
98. Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy Legnica Dofinansowanie działalności statutowej MUKS w Legnicy 6.000,00
99. UKS Shark Rudna Szkolenie dzieci i młodzieży z sekcji pływackiej wraz z organizacją obozu sportowego i startami w zawodach 4.000,00
100. Ludowy Klub Sportowy Iskra Księginice Powiatowy Dzień Dziecka na sportowo i z uśmiechem. Plakaty, nagrody, catering, sprzęt sportowy 5.000,00
101. Świetlica dla Dzieci Zagrożonych Środowiskowo p.w. Józefa Kalasancjusza przy Parafii św. Jana Chrzciciela w Jeleniej Górze Cieplicach Teatralne ABC- teatr bawi, uczy, wychowuje. Projekt edukacyjny dla dzieci z rodzin zagrożonych środowiskowo poprzez uczestnictwo w bezpłatnych zajęciach teatralnych 12.000,00
102. Zgromadzenie Sióstr Św. Elżbiety w Legnicy Remont pomieszczeń kuchni i łazienki w budynku Domu Zakonnego w Legnicy- Zgromadzenia Sióstr Św. Elżbiety 5.000,00
103. Fundacja Lubiąż we Wrocławiu Prace konserwatorskie na ścianie wschodniej w bibliotece budynku klasztornego w zespole obiektów pocysterskich w Lubiążu
100.000,00
104. Dolnośląski Szpital Specjalistyczny im. Tadeusza Marciniaka – Centrum Medycyny Ratunkowej we Wrocławiu Remont Oddziału Chirurgii Dziecięcej z Pododdziałem Otolaryngologii Dziecięcej szpitala wraz z blokiem operacyjnym 50.000,00
105. Świetlica Środowiskowa Bartek w Legnicy Polska w Europie wielu kultur- wypoczynek wakacyjny dla dzieci i młodzieży z rodzin niewydolnych finansowo i patologicznych 10.000,00
106. Kaczawski Klub Siatkarski REN-BUT Złotoryja Szkolenie dzieci i młodzieży w zakresie piłki siatkowej 2009/2010 10.000,00
107. ULKS Triathlon Lubin Prowadzenie zajęć z zakresu pływania, jazdy na rowerze i biegania. Organizacja masowych imprez sportowych. Udział w zawodach triathlonowych. Organizacja obozu sportowego 10.000,00
108. Ośrodek Kultury i Sztuki we Wrocławiu Zespolony program pozyskiwania środków pozabudżetowych i przyznawania nagrody marszałka WD: Dolnośląski Mecenas Kultury, Dolnośląski Patron Kultury 20.000,00
109. Stowarzyszenie Pro Humanitatis w Szklarach Górnych Udział wychowanków Specjalnego Ośrodka Szkolno- Wychowawczego w Szklarach Górnych w kolonii letniej w Świnoujściu 10.000,00
110. Autonomiczna Sekcja Szachowa Miedź Legnica Szkolenie młodzieży w zakresie szachów- udział w rozgrywkach I Ligi Juniorów w 2009 r.
10.000,00
111. Fundacja For Art w Lubinie Przeprowadzenie akcji promocyjnej w zakresie bezpieczeństwa dzieci i młodzieży w ramach obchodów Dnia Policji w Lubinie  10.000,00
112. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Witelona w Legnicy
III Międzynarodowa Konferencja z Geografii Historycznej: Geografia historyczna jako determinanta rozwoju innych dyscyplin nauki”, 7-9.09.2009 r.  15.000,00
113. Moniuszkowskie Towarzystwo Kulturalne w Kudowie Zdroju 47 Międzynarodowy Festiwal Moniuszkowski w Kudowie Zdroju, 20-23.08.2009 r.  10.000,00
114. Polskie Stowarzyszenie Ubezpieczenia Społecznego Oddział Dolnośląskie we Wrocławiu Ogólnopolska konferencja Polskiego Stowarzyszenia Ubezpieczenia Społecznego- „Dziesięć lat reformy emerytalnej w Polsce”, 17-18.09.200 r.  10.000,00
115. Stowarzyszenie Łemków w Polsce Zarząd Główny w Legnicy
XXIX Łemkowska Watra na Obczyźnie. Impreza plenerowa o charakterze kulturalno- rekreacyjnym w Michałowie k/Lubina w terminie 7-9.08.2009 r.  10.000,00
116. Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Górnictwa Oddział w Lubinie
Międzynarodowy Kongres Górnictwa Rud Miedzi w Lubinie, 24-26.09.2009 r.  30.000,00
117. Parafia Rzymsko- Katolicka p.w. Św. Bartłomieja w Jędrzychowie Półkolonia dla dzieci i młodzieży przy Parafii Rzymsko- Katolickiej p.w. Św. Bartłomieja w Jędrzychowie, sierpień 2009. Pokrycie kosztów przejazdu uczestników półkolonii na pielgrzymkę do Częstochowy. 2.760,00
118.  Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Metali Nieżelaznych
w Głogowie
Konferencja Naukowo- Techniczna pn. „Nowe procesy przetwórstwa miedzi w KGHM Polska Miedź S.A. Oddział Huta Miedzi Cedynia w Orsku.”
W terminie 17-18.09.2009 r.

 30.000,00
119. Klasztor Zakonu Braci Mniejszych (Franciszkanów)
w Legnicy
Organizacja obchodów 800- lecia Zakonu Franciszkanów w Legnicy. Dofinansowanie koncertu jubileuszowego
w dniu 26.09.2009 r.
26.000,00
120. Uczelnia Zawodowa Zagłębia Miedziowego
w Lubinie
Dofinansowanie zakupu sztandaru dla Uczelni Zawodowej Zagłębia Miedziowego w Lubinie. 10.000,00
121. Lubińskie Stowarzyszenie Twórców Kultury Dofinansowanie organizacji pleneru i wystawy poplenerowej twórców amatorskich w malarstwie, rzeźbie i fotografii pt. „Pejzaże dolnośląskie i nie tylko 5.000,00
122. Towarzystwo Pro Sinfonica w Legnicy Dofinansowanie organizacji Międzynarodowego Festiwalu Organowego pn. ”Legnickie Wieczory Organowe” w Legnicy . Koncert specjalny Andrzeja Chorosińskiego (organy) i Adama Mankowicza (fortepian) w dniu 2.10.2009 r.
20.000,00
123. Zespół Szkół Nr 1
im. prof. B.Krupińskiego
w Lubinie
Sfinansowanie stypendiów socjalnych dla 3 uczniów Zespołu Szkół Nr 1 w Lubinie, którzy znaleźli się w ciężkiej sytuacji materialnej. 7.200,00
124. Gmina Lubin Dofinansowanie zakupu wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Chróstniku 15.000,00
125. Wrocławski Teatr Współczesny
im. Wiercińskiego
we Wrocławiu
V Międzynarodowy Festiwal Teatralny Dialog- Wrocław, organizowany przez Wrocławski Teatr Współczesny we Wrocławiu, w terminie 10-17 października 2009 r.
40.000,00
126. Caritas Diecezji Legnickiej „Czy słońce czy deszcz na kolonii super jest”. Dofinansowanie do koloni letnich dla dzieci i młodzieży z rodzin o niskim statusie materialnym połączone z profilaktyką zdrowotną w Ustroniu Morskim, Świnoujściu i Lwówku Śląskim- lipiec/sierpień 2009.
500.000,00
127. Zespół Szkół Nr 1
im. prof. B.Krupińskiego
w Lubinie
Dofinansowanie projektu realizowanego przez Zespół Szkół Nr 1 im. Bolesława Krupińskiego w Lubinie- „Świadomość kulturowa a wędrówka pośród drogocennych narodowych gustów”- wizyta szkół zaprzyjaźnionych z Turcji, Francji i Włoch w Lubinie,
w dniach 28.09-04.10.2009 r.
5.000,00
128. Dolnośląski Zarząd Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża
we Wrocławiu
obchodów 90-lecia Polskiego Czerwonego Krzyża, w tym wystawa medali i odznaczeń Międzynarodowego Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca z lat 1893-2009 w Muzeum Miejskim
we Wrocławiu.
10.000,00
129. Politechnika Wrocławska Darowizna przeznaczona na nagrody za najlepsze prace dyplomowe z zakresu górnictwa podziemnego dla 4 absolwentów Wydziału Geoinżynierii Górnictwa i Geologii Politechniki Wrocławskiej w roku akademickim 2008/2009. 4.500,00
130. Prochowicki Ośrodek Kultury Dofinansowanie XI Ogólnopolskiego Turnieju Tańca Towarzyskiego Osób Niepełnosprawnych
w Prochowicach, w dniu 10.10. 2009 r.
5.000,00
131. Gmina Prochowice Wspieranie rozwoju kultury społeczności wiejskiej w Lisowicach poprzez remont świetlicy wiejskiej ( wymiana stolarki okiennej i drzwiowej ) i urządzenie placu zabaw dla dzieci 20.000,00
132. Parafia Rzymsko –Katolicka
p. w. Św. Trójcy
w Miłoradzicach
Remont i prace konserwatorskie elewacji Kościoła p. w. Św. Antoniego w Niemstowie - Parafia Św. Trójcy w Miłoradzicach. 10.000,00
133. Wojewódzki Szpital Zespolony w Lesznie Zakup zestawu laparoskopowego do zabiegów laparoskopowych dla Oddziału Chirurgicznego Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego
w Lesznie.
30.000,00
134. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej – Dom Opieki „Szarotka” w Lubinie Darowizna przeznaczona na wyposażenie kuchni ogólnej w kocioł warzelny elektryczno – ciśnieniowy o pojemności 80 l dla potrzeb Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej - Domu Opieki „Szarotka” w Lubinie. 5.000,00
135. Polkowickie Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Specjalnej Troski „Radosne Serca” Drugie Polkowickie Obchody Dnia Sportowca Niepełnosprawnego. Organizacja miejsko-gminnego Balu Sportowców, Zimowa Edycja Polkowickiej Olimpiady Specjalnej. IV kw.2009. 5.000,00
136. Przedszkole Publiczne
Nr 20 z Oddziałem Żłobkowym i Oddziałem Integracyjnym
w Głogowie
Realizacja projektu pn. „Codziennie gimnastyka codziennie zdrowie”. Stworzenie sali gimnastycznej dla dzieci Przedszkola Publicznego Nr 20 z Oddziałem Żłobkowym i Oddziałem Integracyjnym. Zakup sprzętu
i wyposażenie sali gimnastycznej
3.000,00
137. Stowarzyszenie Kaczor Sport w Księginicach Aktywacja dzieci i młodzieży Gminy Lubin poprzez udział w zawodach piłki nożnej, zajęciach sportowych i wyjazdach turystyczno-rekreacyjnych. Rok 2009 / 2010. 3.000,00
138. Towarzystwo Przyjaciół
im. Jana Wyżykowskiego
w Sieroszowicach
Realizacja projektu pn. „Zaczęło się od geologii”. Dofinansowanie obchodów 52 rocznicy odkrycia złóż miedzi oraz 35 rocznicy śmierci Jana Wyżykowskiego i obchodów barbórkowych 5.000,00
139. Dom Dziecka p. w. Matki Boskiej Częstochowskiej Zgromadzenie Sióstr Św. Elżbiety w Legnicy Modernizacja części łazienek Domu Dziecka wraz z modernizacją instalacji sanitarnej, elektrycznej i wentylacyjnej.
10.000,00
140. Miedziowe Centrum Zdrowia S.A. w Lubinie Dofinansowanie zakupu laseru neodymowego YAG dla Oddziału Okulistycznego Szpitala „MCZ” S.A. w Lubinie. 60.000,00
141. Parafia Rzymsko –Katolicka
p. w. Niepokalanego Poczęcia NMP
w Maniowie Wielkim k/Mietkowa
Prace remontowo – konserwatorskie wnętrza kościoła
p. w. Niepokalanego Poczęcia NMP w Maniowie Wielkim. Renowacja polichromii i epitafiów ściennych oraz odnowienie malatury w kościele.
20.000,00
142. Parafia Rzymsko -Katolicka p.w. Matki Bożej Różańcowej
w Okmiankach k/Chojnowa
Prace remontowo-konserwatorskie polegające
na remoncie pokrycia dachu kościoła i wieży oraz renowacji elewacji kościoła filialnego p.w. Nawiedzenia NMP w Radziechowie, gm. Zagrodo.
30.000,00
143. Lubiński Klub Jeździecki Tarpan
w Krzeczynie Wielkim
Zakup konia do hipnoterapii dla potrzeb niepełnosprawnych dzieci i młodzieży oraz działalność sportowo – szkoleniowa klubu. 8.000,00
144. Fundacja na Rzecz Dzieci Zagłębia Miedziowego w Legnicy Profilaktyka zdrowotna dzieci i młodzieży realizowana
w Centrum Profilaktycznym Diagnostyczno- Leczniczym Fundacji w Poradni Medycyny Środowiskowej dla dzieci
i młodzieży. Dofinansowanie do badań.
01.04. – 31.12.2009.
30.000,00
145. Katedra i Klinika Endokrynologii i Diabetologii Wieku Rozwojowego Akademia Medyczna we Wrocławiu Dofinansowanie Konferencji Naukowej poświęconej Nowością w Endokrynologii i Diabetologii Wieku Rozwojowego. 20-21.11.2009. 30.000,00
146. Towarzystwo Przyjaciół Dzieci w Legnicy VII Legnicka Paraolimpiada dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej z terenu miasta Legnica i regionu legnickiego. Zakup medali, nagród, pucharów
oraz wyżywienia. 18.09.2009 r.
4.000,00
147. Hufiec Pracy
w Polkowicach
Działalność wychowawcza na rok szkolny 2009/2010, m.in. zakup komputera, strojów sportowych, organizacja imprez okolicznościowych (Mikołajki, Wigilia ) oraz wycieczki dla młodzieży. 5.000,00
148. Gmina Kotla Budowa sali gimnastycznej przy gimnazjum gminnym
w Kotli. 16.09.2008 – 31.03.2010
20.000,00
149. Wojskowy Klub Sportowy „Śląsk”
we Wrocławiu
Organizacja procesu szkolenia i imprez sportowych
dla dzieci i młodzieży sekcji koszykówki.
20.000,00
150. Klub Środowiskowy Akademickiego Związku Sportowego
we Wrocławiu
Organizacja obozów i zgrupowań szkoleniowych dla dzieci i młodzieży z zakresu piłki nożnej i tenisa stołowego. VIII. 2009 – II. 2010.
20.000,00
151. Dom Dziecka w Legnicy
Wyrównywanie szans wychowanków Domu Dziecka poprzez zakup odzieży szkolnej oraz zakup leków w okresie jesienno-zimowym. 6.000,00
152. Parafia Rzymsko –Katolicka p. w. Św. Piotra i Pawła w Twardocicach Remont elewacji podstawy wieży zabytkowego kościoła filialnego p. w. Św. Trójcy w Proboszczowie.
30.000,00
153. Gimnazjum Nr 5 w Lubinie
EUROKLASA - wzbogacenie oferty edukacyjnej Gimnazjum Nr 5 w Lubinie. Doposażenie pracowni językowej. 10.000,00
154. Gimnazjum Gminne im. Zagłębia Miedziowego w Kotli Realizacja projektu pn. „Aktywni przez całe życie“. Zakup wyposażenia do sali gimnastycznej i sprzętu do ogólnego rozwoju fizycznego dzieci, młodzieży i dorosłych. 12.11.2009 – 06.2010. 20.000,00
155. Stowarzyszenie Kulturalne „Krajobrazy” w Legnicy Organizacja spotkań autorskich i warsztatów teatralnych w związku z realizacją projektu pn. „Proza i poezja kresowa w szkołach Regionu Lubiąsko - Legnickiego”. 21-25.09.2009
5.000,00
156. Stowarzyszenie Kulturalne „Krajobrazy” w Legnicy Dofinansowanie cyklu wystaw pt. „Dolnoślązacy i Kresy Wschodnie”.24 – 27.IX..2009. 5.000,00
157. Szkoła Podstawowa
im. I. Kosmowskiej
w Bieniowicach
Dofinansowanie zajęć wokalno – tanecznych organizowanych przez Szkołę Podstawową im. I. Kosmowskiej w Bieniowicach, pn. „Z Krakowiakiem przez lata ” X. – XII.200 6.000,00
158. Stowarzyszenie Emerytów i Rencistów Byłych Pracowników KGHM „Polska Miedź” S.A.
Spotkanie okolicznościowe Kombatantów Rzeczpospolitej Polskiej i byłych więźniów politycznych, byłych żołnierzy różnych armii i frontów z okazji Święta Niepodległości i „Barbórki 2009”. Częściowe zabezpieczenie konsumpcji. 15.09.-15.12.2009 2.000,00
159. Dom Małych Dzieci w Jaworze Akcja jesienno-zimowa „ Ubieramy malucha”. Zakup odzieży sezonowej jesień – zima dla wychowanków placówki. 3.000,00
160. Szkoła Podstawowa Nr 14 w Lubinie Realizacja projektu pn. „Ciepły posiłek dla najuboższych”. Dofinansowanie do obiadów dla uczniów klas I - VI Szkoły Podstawowej Nr 14, których rodziny znajdują się w trudnej sytuacji materialnej. IX.2009 – VI.2010. 3.500,00
161. Świetlica Terapeutyczna Nr 1 w Legnicy
Realizacja projektu pn. „Muzyka Łagodzi Obyczaje”. Zakup pianina do prowadzenia zajęć z zakresu muzykoterapii oraz cyklu koncertów „Muzyka łagodzi obyczaje”. I. – XII. 2010. 8.000,00
162. Parafia Rzymsko-Katolicka p. w. Św. Barbary w Gaworzycach Remont elewacji kościoła p. w. Matki Boskiej Różańcowej w Gaworzycach.
20.000,00
163. Kuria Diecezjalna w Pińsku
Odbudowa i konserwacja kościoła p. w. Trójcy Świętej
w Połczynie woj. Brześć Republika Białoruś. Zakup taśmy miedzianej i prętów miedzianych. 01.04.2009 – 31.08.2010.
10.000,00
164. Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Koło przy Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym Warsztaty Terapii Zajęciowej w Jaworze Organizacja I Dolnośląskiego Turnieju Tanecznego Osób Niepełnosprawnych w Jaworze. 16.10 2009 r. 2.000,00
165. Stowarzyszenie Emerytów i Rencistów Byłych Pracowników KGHM Polska Miedź S.A. Biesiada Emerytów i Rencistów Byłych Pracowników KGHM Polska Miedź S.A. z okazji „ DNIA GÓRNIKA 2009”. Zakup kufli, częściowe zabezpieczenie konsumpcji. 15.09 – 31.12.2009
15.000,00
166. Miedziowe Stowarzyszenie OPEN SPORT Wspieranie działań mających na celu upowszechnienie kultury fizycznej i sportu poprzez organizację barbórkowego turnieju piłki ręcznej oldbojów. 5.000,00
167. Gminny Klub Sportowy Raciborowice
w Raciborowicach Górnych
Rozwój piłki nożnej wśród młodzieży miejskiej Raciborowice Górne i Dolne. Zakup sprzętu sportowego dla sekcji juniorkiej Klubu GKS Raciborowice. Zakup 25 sztuk piłek, kompletu strojów piłkarskich i dresów. 5.000,00
168. Stowarzyszenie Miłośników Wsi Raciborowice Adaptacja pomieszczeń kina „Kujawy” w Raciborowicach Dolnych na siedzibę Stowarzyszenia Miłośników Wsi Raciborowice. Zakup wyposażenia dla biura Stowarzyszenia m.in. skanera, drukarki, rzutnika elektronicznego, dyktafony, ekranu rozwijanego. 8.000,00
169. Zespół Szkół Mechanicznychim. Ludwika Waryńskiego w Bolesławcu
Wyposażenie siłowni w Zespole Szkół Mechaników
w Bolesławcu w sprzęt do ćwiczeń siłowych – zakup atlasu wielostanowiskowego do siłowni.
7.000,00
170. Zespół Placówek Edukacyjno – Wychowawczych
w Lwówku Śląskim
Realizacja projektu pn. „Niepełnosprawni razem
w Europie”. Darowizna przeznaczona na opłacenie kosztów pobytu i wyżywienia w Gesamteuropaisches Studienwerk Vlotho 17 wychowanków Zespołu Placówek Edukacyjno – Wychowawczych w Lwówku Śląskim oraz pokrycie części kosztów podróży.
5.000,00
171. Polski Związek Niewidomych Okręg Śląski Delegatura
w Częstochowi
Organizacja obozu sportowo – szkoleniowego
z elementami uprawiania sportów zimowych i nauki techniki orientacji przestrzennej i czynności dnia codziennego w Karpaczu. 15 – 20. II. 2010.
10.000,00
172. Gimnazjum Publiczne
w Ścinawie
Realizacja projektu pn.” W labiryncie aktywności twórczej – spełniam swoje marzenia”. Darowizna przeznaczona na wyposażenie gabinetu do zajęć terapeutycznych w sprzęt ( meblościanka, 3 biurka, krzesła, radiomagnetofon, rower rehabilitacyjny) i pomoce dydaktyczne ( kredki, papier, CD, farby ). Rok szkolny 2009 / 2010. 10.000,00
173. Pogotowie Opiekuńcze
w Legnicy
Realizacja projektu pt. „Wspólny dom zamiast ulicy”. Zakup podręczników i przyborów szkolnych, doposażenie sali do zajęć sojoterapeutycznych ( materace, meble i sprzęt ) oraz sali arteterapii. 5.000,00
174. Polskie Towarzystwo Matematyczne Oddział
we Wrocławiu
XLIII Ogólnopolski konkurs na najlepszą pracę studencką z teorii prawdopodobieństwa i zastosowań matematyki, 30.09. – 04.12.2009 2.000,00
175. Parafia Rzymsko – Katolicka
p. w. Św. Jadwigi Śląskiej w Miłkowie
Konserwacja techniczna i estetyczna polichromowanego stropu kasetonowego w kościele parafialnym p. w. Św. Jadwigi Śląskiej w Miłkowie. Ostatni etap realizacji projektu.
30.000,00
176. Zespół Opieki Zdrowotnej w Lubinie Darowizna przeznaczona na doposażenie w specjalistyczny sprzęt medyczny Oddziału Położniczego, Ginekologicznego, Ginekologii Onkologicznej i Patologii Ciąży w Szpitalu im. J. Jonstona w Lubinie. 80.000,00
177. Zespół Opieki Zdrowotnej w Lubinie Zakup sprzętu i instrumentarium do zabiegów ortopedycznych i artroskopowych dla Oddziału Urazowego, Ortopedycznego, Ortopedycznego Dziecięcego w szpitali im. J. Jonsona w Lubinie. 70.000,00
178. Stowarzyszenie MONAR – Dom Samotnych Matek z Dziećmi
w Ścinawie
Dofinansowanie zakupu i wymiany instalacji c. o. w Domu Samotnych Matek z Dziećmi w Ścinawie. 5.000,00
179. Miedziowe Centrum Zdrowia S.A. w Lubinie Dofinansowanie zakupu leku Torisel ( 8 opakowań )
na potrzeby przeprowadzenia dwumiesięcznej kuracji pacjenta Oddziału Onkologicznego Szpitala Miedziowego Centrum Zdrowia S.A.
30.000,00
180. Papieski Wydział Teologiczny we Wrocławiu Dofinansowanie Międzynarodowego Sympozjum: Wrocławskie Dni Duszpasterskie, Wrocław VIII.2009 r. 10.000,00
181. Towarzystwo Boskiego Zbawienia Dom Zakonny Księża Salwatorianie
w Bagnie
Remont dachu pałacu „Nowy zamek” na terenie kompleksu pałacowego w Bagnie. Realizacja etapu II prac remontowych. 20.05. – 31.08.2009 r. 20.000,00
182. Parafia Rzymsko – Katolicka Św. Ap. Piotra i Pawła w Bożkowie Remont dachu i wzmocnienie konstrukcji wieży w kościele p. w. Św. Floriana w Świecku. 20.000,00
183. Klub Sportowy „Konfeks” w Legnicy Organizacja szkolenia dzieci i młodzieży w wieku 7 –
18 lat w zakresie tenisa stołowego i piłki nożnej wraz
z udziałem i organizacją rozgrywek i turniejów w okresie 01.07. – 31.12.2009. Zakup sprzętu, koszty udziału
w rozgrywkach, płace dla trenerów oraz ubezpieczenia
dla zawodników.
10.000,00
184. Miejski Klub Sportowy „Zagłębie” Lubin Wspieranie działań mających na celu upowszechnienie kultury fizycznej i sportu poprzez szkolenie w zakresie piłki ręcznej. Zajęcia treningowe dla grup młodzieżowych w różnych kategoriach wiekowych. Koszty organizacji rozgrywek ligowych grup młodzieżowych. 50.000,00
185. Klub Karate Shotokan Tora w Legnicy Organizacja X Jubileuszowego European Cuprum Cup w Karate (Europejski Puchar Miedzi w Karate), Legnica 2009 r. 10.000,00
186. Międzyszkolny Klub Sportowy „Wrocław" Szkolenie młodzieży – chłopców z zakresu koszykówki. Organizacja obozów szkoleniowych Lato – Zima 2010 r. Koszty uczestnictwa w turniejach młodzieżowych IV.2010 r. i w rozgrywkach ligowych IX. 2009 – V.2010 r. 10.000,00
187. Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego
w Jeleniej Górze
Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym na terenie Kotliny Jeleniogórskiej. 140.000,00
188. Zespół Szkół Specjalnych w Lubinie Kompleksowa modernizacja placówki (wyposażenie pracowni praktycznej nauki zawodu i pracowni gospodarstwa domowego). Zakup kuchni gazowo – elektrycznej, chłodziarko – zamrażarki, wagi, robota kuchennego, miksera, sokowirówki, kuchenki mikrofalowej oraz sprzętu galanteryjnego. 7.000,00
189. Fundacja For ART w Lubinie Prewencja Teatralna – konkurs skierowany do uczniów szkół średnich i gimnazjów na nagranie amatorskie, krótkie spektakle teatralne z tematyki prewencji. Zakup nagród dla uczestników konkursu. 6.000,00
190. Gimnazjum im. Tadeusza Kościuszki w Prochowicach Młodzieżowa profilaktyczna scena plenerowa. Warsztaty teatralne z przeglądem festiwalowym.
7.000,00
191. Fundacja „ Polska Sól” w Kłodawie Dofinansowanie organizacji Halowego turnieju piłki nożnej Branży Solnej w Legnicy w dniach 13 – 14.XI.2009 r. 5.000,00
192. Zespół szkół Nr 1 w Lubinie „Barbórka 2009”. Koszty związane z organizacją barbórkowych turniejów sportowych, imprez barbórkowych, konkursów o tematyce górniczej i regionalnej, m. in. barbórkowy Turniej Wiedzy Technicznej i Konkurs o Patronie Szkoły. XI. 2009 – I.2010 r. 3.000,00
193. Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Lubinie Międzyszkolne Obchody „Barbórki 2009”. Organizacja Barbórkowego: Turnieju Halowej Piłki Nożnej, Konkursu Chemicznego i Festiwalu Pływania. Koszty związane z organizacją obchodów, m. in. zakup nagród, opłata za wynajem hali czy wynagrodzenia dla sędziów i nauczycieli. XII.2009 r. 4.000,00
194. Liga Obrony Kraju Biuro Dolnośląskiego Zarządu Wojewódzkiego,
Koło w Lubinie
Zawody strzeleckie dla mieszkańców Zagłębia Miedziowego. Zakup pucharów, medali, dyplomów, nagród, amunicji oraz tarcz, poczęstunek dla uczestników zawodów, XI/2009. 4.000,00
195. Stowarzyszenie „ ” przy Zespole Szkół Specjalnych w Lubinie VI Ogólnopolski Turniej Kręglarski „Sprawni- Razem” w Lubinie, dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej w terminie 10-11 grudnia 2009 r. 8.000,00
196. Polski Czerwony Krzyż Oddział w Lubinie Wsparcie działalności w 2009 r. w zakresie propagowania i prowadzenia akcji honorowego krwiodawstwa oraz udzielania pomocy społecznej dla najuboższych w rejonie lubińskim. 2.000,00
197. Parafia Rzymsko- Katolicka p.w. Św. Bartłomieja
w Jędrzychowie
Zakup paczek żywnościowych z okazji Świąt Bożego Narodzenia dla dzieci z rodzin ubogich z Parafii Rzymsko- Katolickiej p.w. Św. Bartłomieja w Jędrzychowie. 2.000,00
198. Złotoryjskie Towarzystwo Tradycji Górniczych Organizacja obchodów barbórkowych w Starym Zagłębiu Miedziowym 2009- koncert artystyczny, turniej siatkarski. 10.000,00
199. Miedziowe Centrum Zdrowia S.A. w Lubinie Zakup monitorów komputerowych dla Miedziowego Centrum Zdrowia S.A. w Lubinie. 3.500,00
200. Rzymsko- Kat. Parafia Św. Barbary w Lubinie Dofinansowanie prac budowlanych związanych z pokryciem dachu kościoła Św. Barbary w Lubinie, w terminie do czerwca 2010 r. 300.000,00
201. Parafia Rzymsko- Katolicka p.w. Św. Brata Alberta w Jaworze Zakup paczek żywnościowych dla dzieci z rodzin ubogich z Parafii Rzymsko- Katolickiej p.w. Św. Brata Alberta w Jaworze okazji Świąt Bożego Narodzenia. 4.000,00
202. Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Boleslawcu Zakup sprzętu multimedialnego do realizacji projektu „Zwiększenie efektywności terapii uzależnienia poprzez działanie polisensoryczne pacjenta uzależnionego”, realizowanego w Oddziale Terapii Uzależnień Wojewódzkiego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Bolesławcu. 10.000,00
203. Stowarzyszenie Inicjatyw Twórczych w Legnicy Przygotowanie kameralnego spektaklu młodzieżowego w oparciu o zebrane wspomnienia o mieszkańcach Legnicy. Napisanie scenariusza oraz opieka reżyserska. 5.000,00
204. Przedszkole Miejskie Nr13 w Lubinie Dofinansowanie projektu „Jaki piękny jest nasz kraj”, organizowanego przez Przedszkole Miejskie Nr 13 w Lubinie. Zakup strojów narodowych i ludowych dla dzieci. 10.000,00
205. Stowarzyszenie dla Dzieci i Młodzieży Szansa w Głogowie Organizacja zabawy Mikołajkowej oraz zakup paczek dla 100 dzieci ze Stowarzyszenia dla Dzieci i Młodzieży Szansa w Głogowie. 6.000,00
206. Fundacja Człowiek dla Człowieka w Katowicach Organizacja pomocy świątecznej „Wieczerza Wigilijna 2009” dla osób ubogich i bezdomnych. 10.000,00
207. Parafia Rzymsko- Katolicka p.w. Miłosierdzia Bożego w Jaworze Realizacja projektu Czekając na pierwszą gwiazdkę”-zakup paczek żywnościowych dla dzieci z rodzin ubogich z Parafii Rzymsko- Katolickiej p.w. Miłosierdzia Bożego w Jaworze z okazji Świąt Bożego Narodzenia.
3.000,00
208. Ochotnicza Straż Pożarna w Trzebnicach Akcja zakup opału zimowego dla rodzin o bardzo niskim statusie materialnym ze wsi Trzebnice i okolic, organizowana przez Ochotniczą Straż Pożarną
w Trzebnicach.
6.000,00
209. Towarzystwo Przyjaciół Dzieci w Legnicy Akcja „Uśmiech pod choinkę”. Organizacja spotkania wigilijnego, gwiazdki oraz paczek z okazji Św. Mikołaja dla dzieci chorych, pochodzących z rodzin ubogich, bezrobotnych lub niewydolnych wychowawczo i patologicznych przez TPD w Legnicy.
6.000,00
210. Towarzystwo Miłośników Ziemi Lubińskiej Zakup zestawu komputerowego dla potrzeb związanych z działalnością muzeum 500,00
    ŁĄCZNIE 4.954.526,00

  na górę

Archiwum

Notowania

2015-01-30
KGHM105,35 PLN
WIG202341,00
Ag1597,00 USc/troz
2015-01-29
Cu5390,50 USD/t
Cu 3M5369,00 USD/t