Centralny Rejestr Przedsiębiorców

Wszystkich przedsiębiorców zachęcamy do skorzystania z narzędzia rejestracji w systemie online.

Centralny Rejestr Przedsiębiorców stanowi bazę danych prowadzonych w systemie KGHM Polska Miedź S.A., z których wnioskodawca oraz inne komórki organizacyjne KGHM mogą korzystać w celu rozpoznania rynku i propozycji zastosowania trybu wyboru najkorzystniejszej oferty, zgodnie z zasadami wyboru wykonawców robót i usług, dostawców wyrobów oraz trybu zawierania umów na rzecz KGHM Polska Miedź S.A.

 

Przedsiębiorcy, którzy przy rejestracji złożyli dokumenty i oświadczenia zgodne z wymaganiami Zamawiającego, nie są zobowiązani do ponownego ich składania wraz z ofertą, jeżeli dane w nich zawarte nie uległy zmianie, a informacja o tych faktach zostanie zamieszczona w składanej ofercie.

 

Formularz rejestracyjny dla potencjalnych dostawców, którzy chcą uczestniczyć w procedurach wyboru wykonawców na rzecz KGHM Polska Miedź S.A., jest dostępny pod załączonymi linkami:

 

https://crp.kghm.pl dla formularza w języku polskim

https://crp.kghm.pl/crpen dla formularza w języku angielskim

 

Administrator systemu:

Joanna Rylewicz

tel. 76 747 87 55

e-mail: j.rylewicz@kghm.pl

Notowania

2014-12-19
KGHM111,95 PLN
WIG202310,88
Ag1586,00 USc/troz
2014-12-18
Cu6350,50 USD/t
Cu 3M6318,50 USD/t