Wypłata dywidendy

Polityka Dywidend KGHM Polska Miedź S.A. stanowi element zapewnienia równowagi pomiędzy wypłacaną kwotą dywidend a możliwościami efektywnego inwestowania wypracowanych przez Spółkę środków.


Polityka Dywidend KGHM Polska Miedź S.A. zakłada, iż Zarząd będzie rekomendował wypłatę dywidendy na poziomie do jednej trzeciej jednostkowego wyniku finansowego netto uzyskanego w poprzednim roku obrotowym, z uwzględnieniem aktualnej oraz przewidywanej sytuacji finansowej Spółki oraz Grupy Kapitałowej. W szczególności Zarząd w swojej rekomendacji będzie brał pod uwagę przewidywane potrzeby kapitałowe Spółki na realizację programu rozwoju oraz bezpieczny poziom zadłużenia w Grupie Kapitałowej.


Ostateczną decyzję o wielkości wypłacanych dywidend podejmuje Walne Zgromadzenie KGHM Polska Miedź S.A.
 

 

 

Wypłata dywidendy:

 

Za rok obrotowy*

Dywidenda razem

(mln zł)

Dywidenda na akcję (zł)

Dzień dywidendy

Termin wypłaty dywidendy

% zysku przeznaczonego na dywidendę

2013 1 000 5,0 08.07.2014 18.08.2014:

2,50 zł/akcję;

18.11.2014:

2,50 zł/akcję

33%
2012 1 960 9,8 12.07.2013

14.08.2013:

4,90 zł/akcję;

14.11.2013:

4,90 zł/akcję

40%

2011

5 668

28,34

16.07.2012

20.08.2012:

17,00

16.11.2012:

11,34

50%

2010

2 980

14,90

11.07.2011

12.08.2011

65%

2009

600

3,00

17.06.2010

08.07.2010

25%

2008

 2 336

11,68

16.07.2009

06.08.2009: 7,16 zł

06.11.2009: 4,52 zł

 80%

2007

 1 800

 9,00

18.07.2008 

 07.08.2008

 47%

2006

 3 395

 16,97

 25.06.2007

 10.07.2007: 8,49 zł

12.12.2007: 8,48 zł

 100%

2005

 2 000

 10,00

07.07.2006 

 02.08.2006

 87%

2004

 400

 2,00

08.07.2005 

 02.08.2005

 29%

2000

 200

 1,00

 18.07.2001

 07.08.2001

 32%

1998

 20

 0,10

 09.07.1999

 02.08.1999

 11%

1997

 50

 0,25

 25.06.1998

 10.07.1998

 10%

 *Za lata obrotowe 1999, 2001, 2002, 2003 nie wypłacano dywidendy

  na górę

Notowania

2015-01-30
KGHM105,35 PLN
WIG202341,00
Ag1597,00 USc/troz
2015-01-29
Cu5390,50 USD/t
Cu 3M5369,00 USD/t