2014-10-14
INTERFERIE S. A. ogłasza przetarg na: „Roboty budowlane polegające na wykonaniu przyłącza gazowego i modernizacji kotłowni w ramach zadania inwestycyjnego prowadzonego na podstawie Projektu budowlano-wykonawczego w INTERFERIE w Dąbkach – Sanatorium Uzdrowiskowe Argentyt ul. Wydmowa 17, 76-156 Dąbki, opracowanego przez SANI-TECH Grupa SBS Wacław Bogdan Łazarczyk, 78-100 Kołobrzeg, ul. Sienkiewicza 10”.

„Roboty budowlane polegające na wykonaniu przyłącza gazowego i modernizacji kotłowni w ramach zadania inwestycyjnego prowadzonego na podstawie Projektu budowlano-wykonawczego w INTERFERIE w Dąbkach – Sanatorium Uzdrowiskowe Argentyt ul. Wydmowa 17, 76-156 Dąbki, opracowanego przez SANI-TECH Grupa SBS Wacław Bogdan Łazarczyk, 78-100 Kołobrzeg, ul. Sienkiewicza 10”.

więcej

2014-10-08
Przedsiębiorstwo Handlowo-Produkcyjne „MERCUS” sp. z o.o. z siedzibą w Polkowicach przy ulicy Kopalnianej 11, 59-101 Polkowice, ogłasza przetarg nieograniczony na sprzedaż wiązki praw do nieruchomości zabudowanej położonej w Legnicy przy ulicy Jaworzyńskiej 114

Przedsiębiorstwo Handlowo-Produkcyjne „MERCUS” sp. z o.o. z siedzibą w Polkowicach przy ulicy Kopalnianej 11, 59-101 Polkowice, ogłasza przetarg nieograniczony na sprzedaż wiązki praw do nieruchomości zabudowanej położonej w Legnicy przy ulicy Jaworzyńskiej 114

więcej

2014-10-02
Walcownia Metali Nieżelaznych „Łabędy” S.A. z siedzibą w Gliwicach ul. Metalowców 6, zaprasza do złożenia oferty cenowej w sprawie „MODERNIZACJI GŁÓWNEJ STACJI TRANSFORMATOROWEJ WMN”Ł” S.A.” w trybie przetargu nieograniczonego

Walcownia Metali Nieżelaznych „Łabędy” S.A. z siedzibą w Gliwicach
ul. Metalowców 6, zaprasza do złożenia oferty cenowej w sprawie „MODERNIZACJI GŁÓWNEJ STACJI TRANSFORMATOROWEJ WMN”Ł” S.A.” w trybie przetargu nieograniczonego

więcej

2014-08-27
WOJEWÓDZKIE PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ w LEGNICY SPÓŁKA AKCYJNA ul. Poznańska 48 , 59–220 Legnica ogłasza przetarg nieograniczony na sprzedaż

WOJEWÓDZKIE PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ w LEGNICY SPÓŁKA AKCYJNA ul. Poznańska 48 , 59–220 Legnica ogłasza przetarg nieograniczony na sprzedaż

więcej

2014-08-27
WOJEWÓDZKIE PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ w LEGNICY SPÓŁKA AKCYJNA ul. Poznańska 48 , 59–220 Legnica ogłasza przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości

WOJEWÓDZKIE PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ w LEGNICY SPÓŁKA AKCYJNA ul. Poznańska 48 , 59–220 Legnica ogłasza przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości

więcej

Archiwum

Notowania

2014-10-22
KGHM125,10 PLN
WIG202429,10
Ag1736,00 USc/troz
2014-10-21
Cu6660,00 USD/t
Cu 3M6621,00 USD/t