2014-07-29
WOJEWÓDZKIE PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ w LEGNICY SPÓŁKA AKCYJNA, ul. Poznańska 48, 59 – 220 Legnica ogłasza przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości: działka nr 15/2, obręb nr 0005- miasta Chojnów i działka nr 190/2 obręb Michów- gmina Chojnów

WOJEWÓDZKIE PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ w LEGNICY SPÓŁKA AKCYJNA, ul. Poznańska 48, 59 – 220 Legnica ogłasza przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości: działka nr 15/2, obręb nr 0005- miasta Chojnów i działka nr 190/2 obręb Michów- gmina Chojnów

więcej

2014-07-25
INTERFERIE S. A.ogłasza konkursu ofert na wykonanie: 1. Projektu budowlano-wykonawczego w zakresie instalacji gazowej zasilającej dwie kotłownie w jednostce INTERFERIE w Dąbkach SU Argentyt, ul. Wydmowa 17, 76-156 Dąbki wraz z uzgodnieniem w zakresie rozwiązań technicznych budowy przyłącza u dostawcy gazu oraz uzyskaniem prawomocnej decyzji o pozwoleniu na budowę. 2. Kosztorysu inwestorskiego i przedmiaru robót. 3. Pełnienie nadzoru autorskiego w czasie trwania procesu inwestycyjnego.

ogłasza konkursu ofert na wykonanie:

więcej

2014-07-25
Walcownia Metali Nieżelaznych „Łabędy” S.A. ul. Metalowców 6; 44-109 Gliwice zaprasza Państwa do złożenia oferty cenowej na dostawę sukcesywnie w ciągu roku środka konserwującego Biocyd Grotan WS PLUS zgodnie z załącznikiem nr 1.

Walcownia Metali Nieżelaznych „Łabędy” S.A. ul. Metalowców 6; 44-109 Gliwice zaprasza Państwa do złożenia oferty cenowej na dostawę sukcesywnie w ciągu roku środka konserwującego Biocyd Grotan WS PLUS zgodnie z załącznikiem nr 1.

więcej

2014-07-24
Walcownia Metali Nieżelaznych „Łabędy” S.A. z siedzibą w Gliwicach zaprasza do złożenia oferty cenowej w sprawie „ZAKUPU SAMOCHODU OSOBOWEGO”

Walcownia Metali Nieżelaznych „Łabędy” S.A. z siedzibą w Gliwicach zaprasza do złożenia oferty cenowej w sprawie „ZAKUPU SAMOCHODU OSOBOWEGO”

więcej

2014-07-24
Walcownia Metali Nieżelaznych „Łabędy” S.A. z siedzibą w Gliwicach zaprasza do złożenia oferty cenowej w sprawie „MODERNIZACJI UKŁADÓW NAPĘDOWYCH I STEROWANIA WALCARKI ZAMET”

Walcownia Metali Nieżelaznych „Łabędy” S.A. z siedzibą w Gliwicach zaprasza do złożenia oferty cenowej w sprawie „MODERNIZACJI UKŁADÓW NAPĘDOWYCH I STEROWANIA WALCARKI ZAMET”

więcej

2014-07-24
Walcownia Metali Nieżelaznych „Łabędy” S.A. z siedzibą w Gliwicach zaprasza do złożenia oferty cenowej w sprawie „ZAKUPU PALET DO PIECÓW KOŁPAKOWYCH”

Walcownia Metali Nieżelaznych „Łabędy” S.A. z siedzibą w Gliwicach zaprasza do złożenia oferty cenowej w sprawie „ZAKUPU PALET DO PIECÓW KOŁPAKOWYCH”

więcej

2014-07-23
Walcownia Metali Nieżelaznych „Łabędy” S.A. ul. Metalowców 6; 44-109 Gliwice zaprasza do złożenia oferty cenowej na remont dachu kotłowni WMN”Ł” S.A. zgodnie z załącznikiem nr 1.

Walcownia Metali Nieżelaznych „Łabędy” S.A. ul. Metalowców 6; 44-109 Gliwice zaprasza do złożenia oferty cenowej na remont dachu kotłowni WMN”Ł” S.A. zgodnie z załącznikiem nr 1.

więcej

2014-07-15
Walcownia Metali Nieżelaznych „Łabędy” S.A. ul. Metalowców 6, 44-109 Gliwice zaprasza do złożenia oferty cenowej na „badanie sprawozdania finansowego za rok 2014” w trybie przetargu nieograniczonego”

Walcownia Metali Nieżelaznych „Łabędy” S.A. ul. Metalowców 6, 44-109 Gliwice zaprasza do złożenia oferty cenowej na „badanie sprawozdania finansowego za rok 2014” w trybie przetargu nieograniczonego”

więcej

2014-07-30
KGHM Polska Miedź SA Oddział Huta Miedzi „Głogów” ogłasza pisemny ofertowy przetarg na sprzedaż odpadu o nazwie koncentrat Pb – kod odpadu 10 06 07* w ilości ok 22 000 Mg w masie wilgotnej

KGHM Polska Miedź SA Oddział Huta Miedzi „Głogów” ogłasza pisemny ofertowy przetarg na sprzedaż odpadu o nazwie koncentrat Pb – kod odpadu 10 06 07* w ilości ok 22 000 Mg w masie wilgotnej

więcej

Archiwum

Notowania

2014-07-30
KGHM128,05 PLN
WIG202346,51
Ag2054,00 USc/troz
2014-07-29
Cu7116,00 USD/t
Cu 3M7102,50 USD/t