KGHM Metraco S.A. w Legnicy 59-220 Legnica, ul. Św. M. Kolbe 9, ogłasza przetarg publiczny nieograniczony, pisemny, na sprzedaż rzeczowych aktywów trwałych (nieruchomości i ruchomości) Oddziału Przetwarzania Elektroodpadów

KGHM Metraco S.A. w Legnicy
59-220 Legnica, ul. Św. M. Kolbe 9,
ogłasza przetarg publiczny nieograniczony, pisemny, na sprzedaż rzeczowych aktywów trwałych (nieruchomości i ruchomości) Oddziału Przetwarzania Elektroodpadów
KGHM Metraco S.A.

1. Przedmiot sprzedaży:
Rzeczowe aktywa trwałe (nieruchomości i ruchomości) Oddziału Przetwarzania Elektroodpadów w Rynarcicach (Rynarcice 38, 59-305 Rudna), zlokalizowane na następujących działkach:
a) obręb Rynarcice, działka numer 327/120 (KW nr LE1U/00019289/9) o powierzchni 0,0600 ha,
b) obręb Koźlice, działka numer:
  - 100/5 (KW nr LE1U/00030339/8) o powierzchni 1,2897 ha,
  - 165/138 (KW nr LE1U/00039010/9) o powierzchni 0,0101 ha.


2. Termin i miejsce, w którym można oglądać przedmiot sprzedaży:
Przedmiot sprzedaży można oglądać na Oddziale Przetwarzania Elektroodpadów w Rynarcicach 38 w dniach roboczych od 19.01.2015 r. do 06.02.2015 r. w godz. od 8.00 do 14.00. Przed wizytą należy ustalić/potwierdzić termin z Panem Andrzejem Soboniem – p.o. Dyrektora Oddziału Przetwarzania Elektroodpadów, telefon: 76 72 43 138 lub 695 053 891, e-mail: Andrzej.Sobon@metraco.pl lub Panią Renatą Kordiumow – Główny specjalista ds. Inwestycji i Zakupów, telefon: 76 866 77 15 lub 785 913 036, e-mail: Renata.Kordiumow@metraco.pl.
 

3. Warianty sprzedaży aktywów:
a) Zorganizowana część przedsiębiorstwa.
b) Łącznie: nieruchomość oraz kompletna linia technologiczna.
c) Łącznie: nieruchomość oraz poszczególne elementy linii technologicznej.
d) Odrębnie: kompletna nieruchomość.
e) Odrębnie: poszczególne części składowe nieruchomości.
f) Odrębnie: kompletna linia technologiczna.
g) Odrębnie: poszczególne elementy linii technologicznej.
h) Odrębnie: studnia.


4. Wysokość ceny wywoławczej netto oraz wadium dla każdego wariantu sprzedaży aktywów dostępna jest na stronie www.metraco.pl w zakładce „Przetargi/Na sprzedaż”.

 

Otwarcie ofert odbędzie się 09.02.2015 r. o godz. 14.00 w KGHM Metraco S.A., 59-220 Legnica, ul. Rycerska 24.

 

Dokładne dane o przedmiocie sprzedaży oraz szczegółowe warunki przetargu znajdują się na stronie www.metraco.pl w zakładce „Przetargi/Na sprzedaż”.

Archiwum

Notowania

2015-01-28
KGHM103,05 PLN
WIG202319,18
Ag1597,00 USc/troz
2015-01-27
Cu5557,00 USD/t
Cu 3M5521,50 USD/t