Przetargi nieograniczone w KGHM

Zgodnie postanowieniem zawartym w „Zasadach wyboru wykonawców robót i usług, dostawców wyrobów oraz trybu zawierania umów na rzecz KGHM Polska Miedź S.A." (plik do pobrania poniżej), dokumencie stanowiącym załącznik do Uchwały nr 265/VI/2009 Zarządu KGHM Polska Miedź S.A. z 13 maja 2009 r., od 15 czerwca 2009 r. ogłoszenia o przetargach przeprowadzanych przez KGHM Polska Miedź S.A. są publikowane pod adresem http://www.swz.kghm.pl za pośrednictwem Systemu Wspierania Zakupów (SWZ).

(aktualizacja 12 maj 2011 r.)

 Aktualizacja – na podstawie Uchwały Nr 113/VIII/2013 Zarządu KGHM Polska Miedź S.A. z dnia 26 września 2013 r.
 
 
Informujemy, że oprocentowanie środków pieniężnych zdeponowanych na mikrorachunkach kaucyjnych, wpłaconych jako zabezpieczenie należytego wykonania umów, od dnia 01.11.2014 r. wynosi odpowiednio:

 dla PLN 2,50% w skali roku,
 dla EUR 0,05% w skali roku,
 dla USD 0,2% w skali roku.

 

Notowania

2014-12-19
KGHM111,95 PLN
WIG202310,88
Ag1586,00 USc/troz
2014-12-18
Cu6350,50 USD/t
Cu 3M6318,50 USD/t