Huta Miedzi „Legnica"

 

KGHM Polska Miedź S.A. Oddział Huta Miedzi „Legnica"

Kierownictwo:

Dyrektor Oddziału – Artur Więznowski
Dyrektor Techniczno-Produkcyjny – Leszek Garycki


 

Historia
Huta Miedzi „Legnica” utworzona została w 1951 r. pod nazwą Legnickie Zakłady Metalurgiczne. Z datą rozpoczęcia działalności - 24 grudnia 1953 r. – wiąże się dokonanie pierwszego spustu miedzi z rudy pochodzącej z kopalń tzw. Starego Zagłębia Miedziowego. 19 marca 1959 r. Legnickie Zakłady Metalurgiczne przekształcono w Hutę Miedzi „Legnica” (zdolność produkcyjna - 12,5 tys. ton miedzi elektrolitycznej rocznie).
Odkrycie nowego złoża rud miedzi i budowa nowych kopalń „Lubin” i „Polkowice” skutkowały rozbudową Huty i zwiększeniem zdolności produkcyjnej do 60 tys. ton rocznie - od 1960 r.
W lipcu 1970 r. HM „Legnica” weszła w skład Kombinatu Górniczo-Hutniczego Miedzi. Od tego czasu modernizacja legnickiej huty jest procesem ciągłym, dostosowanym do postępu technologicznego i światowych standardów produkcji, szczególnie w zakresie ochrony środowiska. 
Obecnie HM „Legnica” wytwarza rocznie ponad 100 tysięcy ton wysokiej jakości miedzi elektrolitycznej w postaci katod i ok. 15 – 20 tysięcy ton w postaci wlewków.


Fot. Wytop anod miedzianych
Fot. Wytop anod miedzianych

 

Produkty
Podstawowym produktem HM „Legnica” jest miedź elektrolityczna - wytworzona w postaci katod o wadze ok. 100 kg, która na dalszym etapie procesu produkcyjnego zakładu może zostać przetworzona w postać wlewków okrągłych o średnicach 150-300 mm i długościach 300-2500 mm.

 

Fot. Wydział Elektrorafinacji

Fot. Wydział Elektrorafinacji

 

Jakość katod miedzianych gwarantuje marka HML, pod którą są one zarejestrowane od 1990 r. na Londyńskiej Giełdzie Metali, w najwyższym jakościowo gatunku „A”. HM „Legnica” od 1999 r. legitymuje się certyfikatami Systemu Jakości wydanymi przez Polskie Centrum Badań i Certyfikacji oraz The International Certification Network. HM „Legnica” posiada Certyfikat Zintegrowanego Systemu Zarządzania, spełniającego wymagania norm PN-EN ISO 9001:2009; PN-EN ISO 14001:2005; PN-N-18001:2004; OHSAS 18001:2007 w zakresie produkcji: katod miedzianych, wlewków okrągłych z miedzi katodowej przetopionej, wlewków okrągłych z miedzi katodowej przetopionej odtlenionej fosforem, kwasu siarkowego, siarczanu miedzi, siarczanu niklu, ołowiu rafinowanego oraz w zakresie monitorowania oraz pomiarów oddziaływania i korzystania ze środowiska naturalnego. 

 


Fot. Wlewki okrągłe

Fot. Wlewki okrągłe

 
Produkty uboczne, powstające w procesie technologicznym, są niemal w 100 % zagospodarowywane, stając się źródłem wartości dodanej - z korzyścią dla środowiska naturalnego.
Szlam anodowy, pozostający po elektrorafinacji miedzi, trafia do Wydziału Metali Szlachetnych przy HM „Głogów”, gdzie odzyskuje się z niego srebro i złoto. Wszystkie gazy piecowe podlegają odpyleniu. Pyły i szlamy ołowionośne, odbierane w odpylniach, przerabiane są na ołów surowy (zawiera 98,5% Pb) w HMG. Dwutlenek siarki, powstający w trakcie konwertorownia kamienia miedziowego, po schłodzeniu i odpyleniu w elektrofiltrach, przerabiany jest w Fabryce Kwasu Siarkowego na kwas siarkowy (96-98,5% H2SO4). Z elektrolitu porafinacyjnego produkowany jest siarczan miedzi i siarczan niklu, które stanowią produkty handlowe.

Technologia
Produkcja w HM „Legnica” oparta jest na technologii przetopu koncentratów miedzi w piecach szybowych. Wsad do pieców szybowych stanowi uśredniony i zbrykietowany koncentrat, zawierający ok. 15- 20% -miedzi, oraz żużel konwertorowy i koks.
W wyniku przetopu wsadu otrzymuje się kamień miedziowy oraz żużel odpadowy. W efekcie procesu konwertorowania kamienia miedziowego powstaje miedź konwertorowa (miedź blister) o zawartości ok. 98,5% Cu. W procesie rafinacji ogniowej - piece anodowe, zostają usunięte pozostałe zanieczyszczenie. Odlane anody poddawane są elektrorafinacji, w trakcie której miedź anodowa rozpuszcza się w elektrolicie i pod wpływem prądu stałego osadza się na podkładkach katodowych, tworząc produkt finalny – miedź katodową o zawartości 99,99% Cu. 
 

 

pr_prod_L_s.gif

Fot. Schemat technologiczny produkcji miedzi - HM „Legnica"

 

 

HM „Legnica” jest przedsiębiorstwem przyjaznym dla środowiska naturalnego. Osiągnięty obecnie poziom rozwiązań ekologicznych przewyższa pierwotne założenia i odpowiada najwyższym światowym standardom.
Jedną z największych inwestycji proekologicznych była budowa bezodpadowej instalacji odsiarczania gazów Solinox. Instalację, o sprawności 98%, uruchomiono w 1994 r.
„Strefa ochronna” wokół huty jest obecnie swoistą „niszą ekologiczną”, w której gnieździ się ptactwo, żyją drobne zwierzęta ziemno-wodne i bujnie rozwija się roślinność. 
W styczniu 2007 r. w HM Legnica uruchomiono nowy Wydział Rafinerii Ołowiu, przetwarzający ołów surowy, głównie z HM Głogów, na ołów rafinowany. W pierwszym roku wyprodukowano 15 228 ton wysokiej jakości ołowiu rafinowanego. Obecnie produkcja tego metalu wynosi około 26 tysięcy ton rocznie.HM „Legnica” jest przedsiębiorstwem przyjaznym dla środowiska naturalnego. Osiągnięty obecnie poziom rozwiązań ekologicznych przewyższa pierwotne założenia i odpowiada najwyższym światowym standardom.

Jedną z największych inwestycji proekologicznych była budowa bezodpadowej instalacji odsiarczania gazów Solinox. Instalację, o sprawności 98%, uruchomiono w 1994 r..

„Strefa ochronna” wokół huty jest obecnie swoistą „niszą ekologiczną”, w której gnieździ się ptactwo, żyją drobne zwierzęta ziemno-wodne i bujnie rozwija się roślinność.Fot. HM „Legnica”
Fot. HM „Legnica”


  na górę

Notowania

2015-01-26
KGHM105,80 PLN
WIG202307,29
Ag1597,00 USc/troz
2015-01-23
Cu5581,00 USD/t
Cu 3M5551,00 USD/t