Zakłady Górnicze „Polkowice-Sieroszowice”

 

 

KGHM Polska Miedź S.A. Oddział Zakłady Górnicze „Polkowice-Sieroszowice”
 

Kierownictwo:


Dyrektor Oddziału – Jarosław Kuźniar
Dyrektor ds. Technicznych – I zastępca Dyrektora – Jan Kobziński
Dyrektor ds. Finansowych – Zenon Sabiniarz
Dyrektor ds. Utrzymania Ruchu – Jacek Olko
Dyrektor ds. Pracowniczych – Beata Kozak
 

 

 

Rys historyczny
Budowę kopalni „Polkowice” rozpoczęto w 1962 r. Dotarcie do pokładów miedzionośnych utrudniały wysoko nawodnione warstwy piasków i żwirów. Przy budowie szybów zastosowano więc nowatorską metodę mrożenia górotworu. Początek robót poziomych przypadł w rejonie Polkowic Głównych na grudzień 1966 r., Polkowic Wschodnich - na lipiec 1967 r., Polkowic Zachodnich - na listopad 1967 r.

 

19 lipca 1968 r. nastąpiła uroczystość przekazania kopalni do wstępnej eksploatacji. 31 grudnia 1968 r. zakończono I etap budowy kopalni, która uzyskała 25% docelowej zdolności produkcyjnej. Pełną zdolność wydobywczą w wysokości 4,5 mln ton rud rocznie kopalnia uzyskała w 1972 r. Rok później przystąpiono do rozbudowy kopalni zwiększając jej zdolność wydobywczą do 7,5 mln ton.


Decyzję o budowie kopalni „Sieroszowice” podjęto w 1972 r., 1 stycznia 1980 r. oddano ją do eksploatacji. Powstała w miejscu , gdzie w 1957 r. inżynier Jan Wyżykowski dokonał odkrycia złoża miedzi. Do dnia oddania do użytku szybu SW-1 (4 grudnia 1980 r.) ruda wywożona była na powierzchnię wyłącznie szybami kopalń „Rudna” i „Polkowice”.
1 stycznia 1996 r., w wyniku połączenia obu kopalń, utworzony został Oddział Zakłady Górnicze „Polkowice-Sieroszowice”. Obecnie ZG „Polkowice-Sieroszowice” prowadzą eksploatację w obrębie trzech obszarów górniczych („Polkowice II”, „Radwanice Wschód” i „Sieroszowice I”) o łącznej powierzchni 176 km². W ich obrębie zlokalizowane są place szybowe: PG, PZ, P-VII, SW-1, SW-3 i SG, na których funkcjonuje 11 szybów. W sąsiedztwie miejscowości Łagoszów Mały rozpoczęto budowę nowego szybu SW-4, niezbędnego do rozbudowy ZG Polkowice-Sieroszowice oraz zagospodarowania nowego obszaru miedzionośnego Głogów Głęboki-Przemysłowy (GGP).

 

Fot. Szyb ZG „Polkowice-Sieroszowice”

Fot. Szyb ZG „Polkowice-Sieroszowice” 

Fot. Ruda miedzi

Fot. Ruda miedzi


Technologia

Na terenie górniczym „Polkowice-Sieroszowice” wydobycie prowadzone jest techniką strzelniczą, w której wykorzystywane są różnego typu materiały wybuchowe. Roboty górnicze prowadzone są w skałach tworzących furtę złożową. Są to piaskowce, łupki i dolomity, które cechuje zmienna miąższość. Stosowane są różnorodne systemy komorowo-filarowe z ugięciem stropu, właściwe dla poszczególnych obszarów i pól eksploatacyjnych. Urabianie techniką strzelniczą wymaga wykonania otworów w górotworze, załadowania do tych otworów materiału wybuchowego oraz jego odpalenia. Operacje te są zmechanizowane i realizowane są z wykorzystaniem samojezdnych maszyn górniczych.


Do charakterystyki złoża (różne właściwości fizyko-mechaniczne, a zatem w różnym stopniu złoże podatne jest na urabianie) został dopasowany park maszynowy: wozy wiertnicze, kotwiące i wozy strzelnicze, ładowarki, wozy odstawcze mają wysokość od 1,3 do 1,85 m. Oprócz maszyn przodkowych stosowana jest również cała gama maszyn pomocniczych, które zabezpieczają właściwą pracę w oddziałach eksploatujących złoże. Realizują one zadania takie jak: transport materiałów wybuchowych do przodków, zaopatrzenie maszyn w oleje i smary, transport załogi itp.
W rezultacie zastosowania eksploatacji selektywnej i rozdzielczej w procesie urabiania rudy oddziela się kamień. Kamień ten lokowany jest w zrobach. Pozostawienie skały płonnej na dole ma wymiar proekologiczny i przyczynia się do zmniejszenia wpływu prowadzonej eksploatacji na powierzchnię terenu.
Urobek wydobyty w kopalni trafia do Zakładów Wzbogacania Rud.
Obecnie trwają prace badawczo-rozwojowe i próby stanowiskowe dotyczące technologii mechanicznego urabiania skał z wykorzystaniem kompleksu urabiającego ACT.
 

Fot. Eksploatacja złoża

 Fot. Eksploatacja złoża

 
Wyniki produkcyjne
Wydobycie urobku w 2012 roku wyniosło blisko 12 milionów Mg wagi wilgotnej. Uzyskano z niej czystego metalu ponad 200 tys. Mg Cu w urobku. Wydobycie soli wyniosło prawie 336 tys. Mg, a srebra ponad 401 tys. kg.
 

 Fot. Złoże soli kamiennej

Fot. Złoże soli kamiennej

 
Osiągnięcia, nowe technologie


-
Połączenie dwóch niezależnie funkcjonujących kopalń (racjonalne zagospodarowanie złoża, obniżka kosztów produkcji),
- Zastosowanie pierwszej w Polsce podziemnej stacji wentylatorów głównych zlokalizowanej na poziomie 1050m w szybie SG-2,
- Nowe rozwiązania techniczne i technologiczne związane z wyjątkowymi warunkami geologiczno-górniczymi (systemy eksploatacji złoża o małej miąższości; wprowadzenie do produkcji niskich maszyn o wys. 1,4 m),
- Jedyna w Polsce technologia drążenia wyrobisk badawczych w złożu soli kombajnem solnym AM-85P.
- zastosowanie systemu połączeń radiotelefonicznych pod ziemią DOTRA. Ponad 460 maszyn dołowych jest wyposażonych w radiotelefony; działa blisko 400 przenośnych

  na górę

Notowania

2015-01-28
KGHM103,05 PLN
WIG202319,18
Ag1597,00 USc/troz
2015-01-28
Cu5485,50 USD/t
Cu 3M5455,50 USD/t