Zakłady Górnicze „Lubin”

 

KGHM Polska Miedź S.A. Oddział Zakłady Górnicze „Lubin"

Kierownictwo:


Dyrektor Oddziału – Krzysztof Tkaczuk
Dyrektor ds. Technicznych – I Zastępca Dyrektora – Marek Marzec
Dyrektor ds. Utrzymania Ruchu – Andrzej Kowal
Dyrektor ds. Finansowych – Paweł Stafiniak
Dyrektor ds. Pracowniczych – Cecylia Stankiewicz


 

Rys historyczny
Powstanie Zakładów Górniczych „Lubin” wiąże się z datą 23 marca 1957 roku, kiedy podczas prac geologiczno-badawczych, prowadzonych pod kierunkiem Jana Wyżykowskiego z Państwowego Instytutu Geologicznego w Warszawie, natrafiono w okolicach Lubina i Sieroszowic na złoże rudy miedzi. W oparciu o dokonane odkrycie 1 stycznia 1960 r. rozpoczęto budowę Zakładów Górniczych „Lubin”. Pierwszą inwestycją zakładów, a zarazem pierwszym szybem KGHM Polska Miedź S.A., był Szyb Wschodni, zwany później Szybem Bolesław. W marcu 1968 r. ekipy pracowników dotarły Szybem Wschodnim do pokładu rudy miedzi, umożliwiając tym samym wstępną działalność eksploatacyjną. Kolejne lata to okres intensywnych prac nad zwiększeniem zdolności produkcyjnych kopalni, dzięki którym w grudniu 1983 r. wyprodukowano z lubińskiej rudy milionową tonę miedzi.

Fot. Szyb górniczy ZG ”Lubin”

Fot. Szyb górniczy ZG „Lubin”

Opis działalności
Zakłady Górnicze „Lubin” są jednym z trzech oddziałów górniczych KGHM Polska Miedź S.A. W Oddziale wydobywa się polimetaliczną rudę, która zawiera głównie miedź oraz srebro i - w mniejszych ilościach - nikiel, kobalt, molibden. Wydobyta ruda przekazywana jest do Zakładów Wzbogacania Rud.

Fot. Chodniki wyrobisk górniczych

Fot. Chodniki wyrobisk górniczych

 
Technologia
Działalność wydobywcza kopalni „Lubin” prowadzona jest na obszarze górniczym 158 km2, w trzech rejonach: Wschodnim, Głównym i Zachodnim. Złoże udostępnione siedmioma szybami, eksploatowane jest systemem komorowo-filarowym z samoczynnym ugięciem stropu i komorowo-filarowym z podsadzką hydrauliczną. Roboty górnicze prowadzone są na głębokości od 610 do 850 m.
Proces technologiczny, na który składają się prace przygotowawcze, udostępniające i eksploatacyjne oraz transport, jest w pełni zmechanizowany. Transport urobku z oddziałów wydobywczych na powierzchnię odbywa się przy pomocy samojezdnych maszyn odstawczych, przenośników taśmowych, pojazdów szynowych i urządzeń szybowych.

Wyniki produkcyjne 
Dane dot. wyników produkcyjnych kopalni - wydobycie (dane za 2012 r.) - 7,642 ml Mg urobku, w tym 67,094 tys. Mg miedzi, 342 Mg srebra.Fot. Odstawa urobku.

 Fot. Odstawa urobku

 
Osiągnięcia, certyfikaty

  • Początek drążenia wyrobisk przy użyciu kombajnu chodnikowego ALPINE MINER AM75 - 2005 r. 
  • Objęcie kopalni systemem radiowej łączności Dotra - 2009 r.: 

       - przeznaczonym do pracy w wyrobiskach górniczych pod ziemią, w szczególności w oddziałach górniczych  i na drogach transportowych maszyn,

       - umożliwiającym komunikację pomiędzy radiotelefonami noszonymi, przewoźnymi oraz bazowymi, a także współpracę z centralami telefonicznymi i systemami alarmowania, co umożliwia komunikację pomiędzy radiotelefonami a telefonami klasycznymi i sygnalizatorami.

  • Rozpoczęcie działalności dołowego oddziału szkoleniowego dla operatorów samojezdnych maszyn górniczych ze wszystkich trzech kopalń - 2009 r.
  • Rozpoczęcie drążenia wyrobisk korytarzowych z wykorzystaniem kombajnu chodnikowego MH620 firmy Sandvik w ramach realizacji projektu dot. bezwybuchowych metod urabiania górotworu - 2010 r.
  • Zakończenie modernizacji rozdzielni 110/6 kV KLG - styczeń 2012 r.

       - najnowocześniejszej wśród rozdzielni na Dolnym Śląsku

       - wybudowanej w oparciu o aparaturę modułową wykonaną w technologii Compass 

  • Nadanie certyfikatu Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy przez Główny Instytut Górnictwa w 2003 r. oraz jego pozytywne audyty kontrolne w 2005, 2006, 2009 i 2012 r.

  na górę

Notowania

2015-01-23
KGHM108,25 PLN
WIG202319,59
Ag1597,00 USc/troz
2015-01-23
Cu5581,00 USD/t
Cu 3M5551,00 USD/t