Kalendarium

Najistotniejsze daty z historii KGHM:

 

1950-54

Reaktywowanie kopalń: „Lena", „Konrad" i „Nowy Kościół" w tzw. Starym Zagłębiu Miedziowym

1951-57 Nowe przedsięwzięcie wiertnicze: odkrycie przez Jana Wyżykowskiego 23 marca 1957 r. głównych pokładów rudy o zawartości 1,40% miedzi na głębokości 655-658 m
1954-59 Budowa i uruchomienie huty w Legnicy, wybudowanej na potrzeby przeróbki rudy z kopalń Starego Zagłębia
1960 Powstanie Zakładów Górniczych „Lubin" w budowie
19.11.1960 Rozpoczęcie głębienia pierwszego szybu kopalni „Lubin"
1.05.1961 Oficjalny początek KGHM (skrócona nazwa od Kombinatu Górniczo-Hutniczego Miedzi)
1962 Rozpoczęcie budowy kopalni „Polkowice"
10.01.1968 Zakończenie podstawowych prac przy montażu maszyn dla Zakładu Przeróbki Mechanicznej Rudy ZG „Lubin" (2 lutego - rozruch pierwszego ciągu produkcyjnego)
15.02.1968 Wyprodukowanie pierwszego koncentratu przez Zakład Mechanicznej Przeróbki Rudy ZG „Lubin"
1968 Przekazanie do wstępnej eksploatacji kopalń „Lubin" i „Polkowice"
1970-74 Budowa kopalni „Rudna" (największej kopalni KGHM)
1971 Rozpoczęcie budowy huty w Głogowie („Głogów I")
1975-78 Budowa huty „Głogów II" z piecem zawiesinowym
1976-80 Budowa kopalni „Sieroszowice"
12.09.1991 Przekształcenie KGHM z przedsiębiorstwa państwowego w jednoosobową spółkę akcyjną Skarbu Państwa i rozpoczęcie przygotowań do przyszłej prywatyzacji. Przygotowanie do samodzielnego przeprowadzania transakcji handlowych (wcześniej monopol na takie działania miały inne spółki państwowe), uruchomienie biura w Londynie
1993 Budowa i uruchomienie Wydziału Metali Szlachetnych
1996 Połączenie ZG „Polkowice" i „Sieroszowice" w jeden oddział górniczy
10.07.1997 Prywatyzacja i wejście KGHM na giełdy papierów wartościowych w Warszawie i Londynie
1.07.1998 Wydzielenie ze struktury i powołanie Oddziału Zakład Wzbogacania Rud
1998 Uruchomienie instalacji odsiarczania w „Głogowie I"
7.04.2000 Rozpoczęcie głębienia szybu R-XI, najgłębszego w Polskiej Miedzi o docelowej głębokości 1250 m
2006 Rozpoczęcie prac mrożeniowych oraz drążenie szybu SW 4
17.10.2006 Otwarcie nowej linii technologicznej UPCAST do produkcji drutów z miedzi beztlenowej - HM „Cedynia"
22.12.2009 Zakończenie notowań Globalnych Kwitów Depozytowych w Londynie
01.04.2010 Zainaugurowała działalność wewnętrzna informacyjna Telewizja Polskiej Miedzi – KGHM TV
04.05.2010 Polska Miedź wspólnie z partnerem kanadyjskim, Abacus Mining
& Exploration Corporation, utworzyła spółkę joint venture z większościowym udziałem KGHM
13.05.2011 Rok jubileuszowy. Z okazji 50-lecia KGHM Polska Miedź S.A. w Lubinie odbyła się Sesja Jubileuszowa pod hasłem: „Polska Miedź cenniejsza niż złoto”
05.03.2012 Przejęcie kanadyjskiej spółki górniczej Quadra FNX
20.04.2012 KGHM liderem rankingu Złota Akcja TSR 2012
15.05.2012 Wizyta delegacji rządu RP w kopalni KGHM International w Kanadzie
04.07.2012 Pięć spółek, PGNiG, ENEA, KGHM Polska Miedź, PGE i TAURON Polska Energia, zawarło umowę w sprawie poszukiwania gazu z łupków

  na górę

Notowania

2015-01-26
KGHM105,80 PLN
WIG202307,29
Ag1597,00 USc/troz
2015-01-23
Cu5581,00 USD/t
Cu 3M5551,00 USD/t