Profil działalności

Działalność podstawowa spółki ogranicza się w głównej mierze do:

- kopalnictwa rud miedzi,

- produkcji miedzi,

- produkcji metali szlachetnych i pozostałych metali nieżelaznych.

 

 

 kghm_schemat-profil.png

 

 

 Schemat ciągu technologicznego KGHM Polska Miedź SA

 

 

Podstawowa produkcja KGHM Polska Miedź S.A. jest w pełni zintegrowanym technologicznie procesem, w którym produkt końcowy jednej fazy technologicznej stanowi półprodukt wykorzystywany w kolejnej fazie. Ruda miedzi wydobywana w kopalniach jest transportowana do zakładów przeróbki, gdzie następuje proces wzbogacania. W jego wyniku powstaje koncentrat miedzi, który jest dostarczany do hut. W hutach koncentrat jest przetapiany i rafinowany ogniowo na miedź anodową, która jest przerabiana w procesie rafinacji elektrolitycznej na katody miedziane. Z katod produkuje się walcówkę oraz wlewki okrągłe. Natomiast szlam anodowy, powstający w procesie elektrorafinacji miedzi, jest surowcem wyjściowym do produkcji metali szlachetnych.

 

Powstające w procesach hutniczych pyły ołowionośne przerabiane są na ołów. Z przerobu zużytego elektrolitu uzyskuje się siarczan niklu oraz siarczan miedzi. Także gazy z pieców hutniczych są wykorzystywane do produkcji kwasu siarkowego. Gospodarczo wykorzystywane są nawet żużle hutnicze, sprzedawane jako kruszywo drogowe.

 

Przedmiot działalności firmy:

- kopalnictwo rud metali nieżelaznych,
- wydobycie żwiru i piasku,
- produkcja miedzi, metali szlachetnych i nieżelaznych,
- produkcja soli,
- odlewnictwo metali lekkich i nieżelaznych,
- kucie, prasowanie, wytłaczanie i walcowanie metali – metalurgia proszków,
- zagospodarowanie odpadów,
- sprzedaż hurtowa na zasadzie bezpośredniej płatności lub kontraktu,
- magazynowanie i przechowywanie towarów,
- działalność związana z zarządzaniem holdingami,
- działalność geologiczno-poszukiwawcza,
- wykonywanie robót ogólnobudowlanych w zakresie obiektów górniczych i produkcyjnych,
- wytwarzanie i dystrybucja energii elektrycznej oraz pary wodnej i gorącej wody, wytwarzanie gazu, 
- dystrybucja paliw gazowych przez sieć zasilającą,
- zawodowe trudnienie się ratownictwem,

- rozkładowy i pozarozkładowy transport lotniczy,

- usługi telekomunikacyjne i informatyczne.

  na górę

Notowania

2015-01-28
KGHM103,05 PLN
WIG202319,18
Ag1597,00 USc/troz
2015-01-27
Cu5557,00 USD/t
Cu 3M5521,50 USD/t