Strefa hutnicza

Usytuowane w Legnicy i Głogowie huty miedzi KGHM produkują łącznie ponad 570 tys. Mg miedzi katodowej oraz 1200 Mg srebra rocznie. Koncentraty miedzionośne przerabiane są w piecach szybowych (huty „Legnica” i „Głogów I”) oraz w piecu zawiesinowym bezpośrednio do miedzi blister (Huta Miedzi „Głogów II”). Część miedzi (ok. 40%) w postaci katod jest kierowana do Huty Miedzi „Cedynia” w Orsku i tam przerabiana na walcówkę miedzianą.

W 2011 r. osiągnięto najwyższe w historii KGHM wyniki produkcyjne miedzi katodowej. Było to możliwe dzięki optymalizacji procesu technologicznego, modyfikacjom i umiejętnej eksploatacji agregatów oraz urządzeń, a także dzięki zrealizowaniu zakresu rzeczowego gospodarki remontowej. Osiągnięto najwyższe w historii wskaźniki efektywnego czasu pracy pieców szybowych (96% w HM „Legnica” oraz 98% w HM „Głogów”), w także bardzo wysoki pieca zawiesinowego (94%). Łącznie w hutach przerobiono ok. 90 tys. Mg złomów. Uzyskano rekordową produkcję miedzi elektrolitycznej na poziomie 571 041 Mg (wzrost o 4,4% w stosunku do 2010 r.) oraz pozostałych wyrobów: ołowiu 30 010 Mg (wzrost o 36%), ołowiu rafinowanego 25 234 (wzrost o 20,8%), srebra 1 260 Mg (wzrost o 8,5%), kwasu siarkowego 636 248 Mg (wzrost o 6,1%), siarczanu niklawego 2 481 Mg (wzrost o 4,3%). Uzyskano najwyższą od 11 lat (20,3 tys. Mg) produkcję wlewków na Wydziale Ciągłego Odlewania Miedzi. Po czterech latach pracy Rafinerii Ołowiu przekroczono poziom 100 tys. Mg narastającej produkcji ołowiu rafinowanego, osiągając rekordowe uzyski ołowiu i srebra. Po niemal 33 latach działalności produkcyjnej HM „Cedynia” wyprodukowano 5-milionową tonę walcówki. Osiągnięto rekordowy roczny poziom 242 tys. Mg łącznej ilości wyprodukowanych wyrobów walcowniczych (226 tys. Mg walcówki Cu-ETP o średnicy 8 mm, ponad 16 tys. Mg drutu Cu-OFE i CuAg). W 2011 r. wprowadzono nowe produkty walcownicze z miedzi beztlenowej i srebrowej.

Poziomy produkcji głównych produktów w latach 2009-2011 

 Produkty J. m. 2009 r. 2010 r. 2011 r. Dynamika 2010=100
Produkty z miedzi:          

Miedź elektrolityczna

tys. Mg

502,5 547,1 571,0 104,4

Walcówka

tys. Mg

177,5 237,3 226,2 95,3
Drut Cu OFE i Cu Ag tys. Mg 14,0 16,1 16,4 102,1

Wlewki okrągłe

tys. Mg

14,9 18,7 20,3 108,5

Miedź granulowana

tys. Mg

     2,5       2,3

2,3

97,7
Inne metale:          

Srebro metaliczne

Mg 

1 203

  1 161

1 260

108,5

Złoto metaliczne

kg 

813,5

775,8

  703,8 90,7
Ołów surowy Mg 24 105 22 011 30 010 136,3
Ołów rafinowany Mg 21 590 20 892 25 234 120,8

  na górę

Notowania

2015-01-27
KGHM102,75 PLN
WIG202309,86
Ag1597,00 USc/troz
2015-01-26
Cu5490,00 USD/t
Cu 3M5450,00 USD/t